Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)
  • 4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kursen ersätter följande kurser

Medicine 1, 2014

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Course timetable listed on the learning platform
(itslearning)

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-12 15:00 - 16:00 Medicine 1 Introduction to Medicine 1 Tillman Ilse
2021-01-19 15:15 - 15:45 Medicine 1 Drop in Tillman Ilse
2021-02-16 15:15 - 15:45 Medicine 1 Drop in Tillman Ilse
2021-03-16 15:15 - 15:45 Medicine 1 Drop in Tillman Ilse
2021-03-31 15:15 - 15:45 Medicine 1 Drop in Tillman Ilse
2021-04-15 15:15 - 15:30 Medicine 1 Quick session to check that zoom is working on your phone. No need to attend if you already know it does. Zoomlink: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2021-04-16 14:00 - 16:00 Medicine 1 Medicine 1 exam Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning