Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa
förståelse för
människokroppens byggnad och funktioner och
förstå de
bakomliggande kemiska grunderna för
människokroppens
funktioner

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten :

-kunna beskriva människokroppens byggnad och
namnge
organen på engelska och med vetenskapliga namn

-förstå och kunna beskriva de olika
organsystemens;
rörelseapparatens, cirkulationssystemets,
andningsorganens,
matspjälkningssystemets, urinorganens,
fortplantningaorganens,
de endokrina organens, nervsystemets och
sinnesorganens
funktioner.

-vara medveten om mekanismerna för uppkomst av
sjukdom

 • kunna analysera patienters normala
  kroppsfunktioner och
  identifiera sjukdomstillstånd.

Innehåll

Anatomi och fysiologi:
Den friska människokroppens byggnad och funktion.
Föreläsnigar och obligatoriska anatomiverkstäder /
hemuppgifter

Förkunskaper

Behövs ej

Litteratur

Berne & Levy; Principles of physiology,
[editors]
Matthew N. Levy,
Bruce
A. Stanton, Bruce M. Koepplen
Essentials of Human Anatomy & Physiology,
global
edition. Elaine
M. Marieb. Pearson

Eller motsvarande bok

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Skriftlig tentamen.

Lärare

 • Gray Pamela
 • Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (45 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2021-01-15
 • 2021-02-12

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

2020-11-15 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-03 15:00 - 16:00 Anatomy and Physiology Introduction, live session Link to zoom on ItsLearning Tillman Ilse
2020-09-17 15:00 - 16:00 Anatomy and Physiology Online live discussion Please find link to zoom on ItsLearning Tillman Ilse
2020-10-07 15:00 - 16:00 Anatomy and Physiology Online Live Please find link to Zoom on ItsLearning Tillman Ilse
2020-11-11 14:15 - 15:15 Anatomy and Physiology Rehearsal for Final Exam Please find link to zoom on ItsLearning Tillman Ilse
2020-11-16 14:00 - 15:30 Anatomy and Physiology Zoom Tillman Ilse
Åkermarck Erica

Kurs och studieplanssökning