Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)
 • 4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet för kursen är att ge studenten praktiska
färdigheter i grundvården.

Läranderesultat

Efter praktiken förväntas tudenten kunna koppla
samman teorikurserna (anatomi och fysiologi,
farmakologi, mikrobiologi, patologi, klinisk
vård
och vårdvetenskap).

Börja förstå kommunikationens betydelse under
vårdprocessen.

Följa instruktioner och utföra uppgifter givna
av
handledaren.

Bli bekant med sjukskötarens dagliga uppgifter.

Förstå aseptikens betydelse och arbeta
aseptiskt.

Kan förbättra patientens välmående genom att
skapa en vårdrelation med patienten

Kan ge grundvård till patienten

Delta i palliativ vård

Bemöta patienten med respekt och se denne som
en
enskild individ

Studenten är medveten om den egna
kompetensnivån
och ber om handledning när det behövs.

Börjar tillämpa vårdvärderingar, idéer and etik
i
det egna arbetet

Innehåll

Målet för kursen är att ge studenten praktiska
färdigheter i grundvården.

Förkunskaper

För att kunna delta i kursern behöver studenten
klarat av kursen: Klinisk vård 1 och
Patientsäkerhet och läkemedelsbehandling

Kursen ersätter följande kurser

 • Clinical Practice: Clinical Nursing I (NS-1.009
  (0))
 • Clinical Care Practical Training (NS-1.009 (0))

Studieaktiviteter

 • Självstudier - 8 timmar
 • Praktik - 152 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 160 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 160 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten blir
godkänd på yrkespraktiken och skriftliga arbetet
godkänd.

Lärare

 • Gray Pamela
 • Mannevaara Pauleen

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-08-01 till 2021-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-08 10:00 - 12:00 E385 Clinical Practice: Basic Care Topic: Information about practical training: Basic care Time: Oct 8, 2020 10:00 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66347225705?pwd=dm5Ed0dqMzNZTUh4QkFrQTExcEdoQT09 Meeting ID: 663 4722 5705 Passcode: 455258 Join by SIP 66347225705@109.105.112.236 66347225705@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 663 4722 5705 Passcode: 455258 Mannevaara Pauleen
2021-04-14 12:30 - 14:30 Clinical Practice: Basic Care Practical issues concerning clinical practice, Zoom tranpaul@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63072365207?pwd=NklZQTR6NW0wU1ZGZllOTjVoays1dz09 Meeting ID: 630 7236 5207 Passcode: 877710 Join by SIP 63072365207@109.105.112.236 63072365207@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 630 7236 5207 Passcode: 877710 Mannevaara Pauleen
2021-05-03 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care Mannevaara Pauleen
2021-05-20 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care Mannevaara Pauleen
2021-05-21 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care Mannevaara Pauleen
2021-05-24 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care Mannevaara Pauleen
2021-05-25 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care Mannevaara Pauleen
2021-05-26 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care Mannevaara Pauleen
2021-05-28 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2021-05-28 12:30 - 15:30 Clinical Practice: Basic Care https://arcada.zoom.us/j/68119193458?pwd=WVFSMDlLWmwrbXZRZkM3RmsyRVkvUT09 Meeting ID: 681 1919 3458 Passcode: 538453 Mannevaara Pauleen

Kurs och studieplanssökning