Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen i Anatomi och
fysiologi 4p är att skapa
förståelse för människokroppens byggnad och
funktioner samt ge
färdigheter att uppmärksamma sjukdom.

Biomekanik 1 sp: Bli bekant med biomekanikens
grunder och terminologi. Ha färdigheter för att
analysera rörelse och muskelarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

i relation till kursen i Anatomi och fysiologi
4p:
- kunna beskriva människokroppens byggnad och
namnge organen
på svenska och med vetenskapliga namn

- förstå och kunna beskriva de olika
organsystemens;
rörelseapparatens, cirkulationssystemets,
andningsorganens, de
endokrina organens, nervsystemets, och
sinnesorganens funktioner
samt kunna beskriva
matspjälkningsorganens, urinorganens och
fortplantningsorganens funktioner.

- kunna analysera patientens normala
kroppsfunktioner, speciellt i
rörelseorganen och känna igen
sjukdomstillstånd.

Biomekanik 1sp: Ha kunskap att tillämpa
biomekaniska lagbundenheter för att på ett
systematiskt sätt börja analysera rörelse.

Innehåll

Anatomi och fysiologi:
Den friska människkroppens byggnad och funktioner

Biomekanik:biomekaniska begrepp och
lagbundenheter
som påverkar stöd- och rörelseorganen. Grunderna
för rörelseanalys.

Godkänd kurs är ett förhandskrav för kursen
medicinska ämnen I.

Förkunskaper

Behövs inte

Mer information

Följ tidtabllen på ItsLearning för
videoföreläsningar, livetillfällen, tenter etc

Litteratur

Haug et al. 2007. Människokroppen Liber.
Stockholm.
ISBN: 9789147084357

Trew,M and Everett,T (2010): Human movement.
Sixth edition.
,Elsevier,Churchill Livingstone.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Nätbaserade - 135 timmar
  • instuderingsfrågor - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen i anatomi och fysiologi 4p

Biomekanik: Godkänd färdighetsprov i biomekanik och
deltagande i praktisk övningar 1p

Lärare

  • Tillman Ilse
  • Vaappo Marko

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (67 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Finns på ItsLearning

Omtentamensdatum

  • 2020-11-20
  • 2021-01-15

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

2020-10-22 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-26 13:15 - 14:45 Anatomi, fysiologi och biomekanik Marko Vaappo is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63706795539?pwd=dVlPLy9td0VQMWJjMGI2SjZCN2t3UT09   Meeting ID: 637 0679 5539 Passcode: 024470 One tap mobile +16699006833,,63706795539#,,,,,,0#,,024470# US (San Jose) +19294362866,,63706795539#,,,,,,0#,,024470# US (New York)   Dial by your location         +1 669 900 6833 US (San Jose)         +1 929 436 2866 US (New York)         +1 253 215 8782 US (Tacoma)         +1 301 715 8592 US (Germantown)         +1 312 626 6799 US (Chicago)         +1 346 248 7799 US (Houston)         +1 408 652 8184 US (San Jose)         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland         +358 9 7252 2471 Finland Meeting ID: 637 0679 5539 Passcode: 024470 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cjc045v9e   Join by SIP 63706795539@109.105.112.236 63706795539@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 637 0679 5539 Passcode: 024470   Vaappo Marko
2020-08-26 15:00 - 16:00 Anatomi och fysiologi Online introduktion till kursen. Linken till zoom finns på ItsLearning Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2020-09-02 10:00 - 11:30 D4106 Anatomi, fysiologi och biomekanik Marko Vaappo is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62696873223?pwd=ekZDSDNQU2MxcHpRK0VBQzRJQUNSZz09   Meeting ID: 626 9687 3223 Passcode: 734470 One tap mobile +13126266799,,62696873223#,,,,,,0#,,734470# US (Chicago) +13462487799,,62696873223#,,,,,,0#,,734470# US (Houston)   Dial by your location         +1 312 626 6799 US (Chicago)         +1 346 248 7799 US (Houston)         +1 408 652 8184 US (San Jose)         +1 669 900 6833 US (San Jose)         +1 929 436 2866 US (New York)         +1 253 215 8782 US (Tacoma)         +1 301 715 8592 US (Germantown)         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland         +358 9 7252 2471 Finland Meeting ID: 626 9687 3223 Passcode: 734470 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cc2Z1nSsV0   Join by SIP 62696873223@109.105.112.236 62696873223@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 626 9687 3223 Passcode: 734470   Biomekanik Vaappo Marko
2020-09-08 13:30 - 15:00 D4106 Anatomi, fysiologi och biomekanik Biomekanik Vaappo Marko
2020-09-09 15:00 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2020-09-23 15:00 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2020-10-07 12:00 - 14:00 Anatomi, fysiologi och biomekanik Biomekanik - Tentamen Enoksson Maria
Vaappo Marko
2020-10-07 12:00 - 14:00 Anatomi, fysiologi och biomekanik Biomekanik - Tentamen Enoksson Maria
Vaappo Marko
2020-10-08 12:00 - 13:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2020-10-19 13:00 - 14:00 Anatomi och fysiologi Tentträning zoom Tillman Ilse
2020-10-21 14:00 - 16:00 Anatomi, fysiologi och biomekanik Tentamen, grupperna FT, Idrott, ErgoT Tillman Ilse
2020-10-27 10:00 - 12:00 Anatomi, fysiologi och biomekanik Biomekanik Omtentamen Vaappo Marko

Kurs och studieplanssökning