Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar sin förmåga
att identifiera relevanta utvecklings- och
problemområden inom professionen. Studenten
utvecklar sin förmåga i att att avgränsa
utvecklings- eller forskningsområdet
till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- vara förmögen att självständigt söka relevant
bakgrundsinformation till sitt utvecklings-
eller
forskningsområde.
- kunna utifrån tidigare forskning och
litteratur
identifiera utvecklings- eller
forskningsbehovet
inom det valda området.
- kunna formulera en avgränsad problemställning
och ett syfte som grund för examensarbetet.

Innehåll

- Formulering av utvecklings- eller
forskningsområdet för idé till examensarbete
- Vetenskapligt skrivande
- Litteratursökning
- Grupphandledning i idéstadiet

Förkunskaper

Två års studier inom idrotts, social- och
hälsovårdsområdet, ca 110 sp.
Vetenskapsteori och metodik 10 sp/Metodikens
grunder 5 sp + Fördjupad metodik 5 sp

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
deltar aktivt i undervisningen och
grupphandledningarna, gör övningarna och
inlämnar sin idé för examensarbetet enligt
anvisningar som ges på kursen. Idén baseras på
minst 5 forskningsartiklar, och har
ett avgränsat utvecklings- eller
forskningsområde med ett klart syfte.

Kursdelen bedöms godkänd/underkänd.

Lärare

Kiukas Carina

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (293 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-01 13:00 - 14:00 Examensarbete: Idéfas isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67783998355   Meeting ID: 677 8399 8355   Join by SIP 67783998355@109.105.112.236 67783998355@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 677 8399 8355   Introduktion till examensarbetsprocessen samt information om gruppindelning och om gruppuppgiften Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
Tana Jonas
2020-09-01 14:00 - 15:30 Lärdomsprov handledning P&D Första träffen för idé. du kommer in på Zoom via linken: Ekman Petra
Karbin Daniela

Kurs och studieplanssökning