Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten kan proaktivt och multiprofessionellt
arbete för att bidra till smart
tjänsteutveckling som placerar
kunden/brukaren/patienten i centrum och som
fullt ut använder sig av digitala lösningar.
Därtill har studenten beredskap att
leda teamarbete. (Färdighet och förmåga) 40%

Studenten har kunskap om och förstår
principerna för teamledarskap och
förändringsledarskap. (Kunskap och förståelse)
50%

Studenten kan verka för öppenhet, välbefinnande
och etisk hållbarhet inom olika
arbetsgemenskaper. (Värderingsförmåga och
förhållningssätt) 10%

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

Redogöra för olika teorier kring
förändringsarbete som beaktar ett hållbart
teamarbete.
beskriva grunderläggande ledarskapsteorier samt
föra en reflektiv diskussion kring de samma.
Identifiera, beskriver och agera på olika
framtida trender för välfärdsarbetet, med
betoning på digitala tjänster inom hälsa och
välfärd (e-Hälsa)
Planera och genomföra tjänsteutveckling i
vilken slutanvändarens delaktighet ständigt
möjliggörs och beaktas
Arbeta multiprofessionellt och målmedvetet med
utveckling av serviceformer som är etiskt
hållbara.
Planera, delta i och utvärdera mindre projekt i
vilka teamarbete är centralt.
Kritiskt och reflektivt granska vetenskaplig
evidens för konstruktivt bygga på den samme.

Innehåll

I kursen behandlas följande områden:
Tjänsteutveckling
e-Hälsa
Multiproffessionellt arbete
Förändringsledarskap
Etik på arbetsplatser

Mer information

Observera att kursen är designad enligt flipped
classroom filosofi, vilket betyder att flera
viktiga moment är studentstyrda och lärandet
möjliggörs genom flexibla lösningar.
Grupparbetet är centralt och en regelbunden
närvaro krävs för att sessionerna vid Arcada
skall bli lyckade.

Litteratur

Alvesson, M. and Spicer, A., 2016. The
stupidity paradox: The power and pitfalls of
functional stupidity at work. Profile
Books.
Stickdorn, M (2011) This is Service Design
Thinking: Basics Tools Cases.

O'Riordan, A. & Elton, J. (2016) Healthcare
Disrupted - Next Generation Business Models and
Strategies. John Wiley & Sons,
Incorporated

Övriga och aktuella artiklar tillkommer angivna
under kursens gång

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Individuell uppgift: Svara på 4 st Quiz om
ledarskap, e-Hälsa och tjönstedesign (4 x10p).
Quiz har deadline och öppnas inte mer om
deadline har passerat. Max 40 poäng.

Individuell uppgift: Essä om teamledarskap
eller förändringsledarskap. Om/när essän är
godkänd av två andra studenter ger uppgiften
Max 10 poäng.

Individuell uppgift: Reflektion av andra
studenters essä om teamledarskap. Feedback
skall vara skriftlig och följa mall för
skriftliga uppgifter. Därtill skall feedbacken
vara konstruktiv. När reflektion är gjord för
två andra studenters uppgifter
på ett korrekt sätt kommer studenten att
tilldelas 5 poäng. Max 5 poäng.

Teamuppgift: Arbeta med tjänstedesignsprocessen
under hela kursens gång. Denna uppgift kräver
regelbunden input av alla gruppmedlemmar
(5x5p). Uppgiften inkluderat presenterad
slutprodukt, video 4 min/grupp och feedback med
bedömning (20p). Max 45 poäng

Slutsemeniarium håller vi online 21.10 kl 8:30-
11:30 och alla grupper behöver ha
representation på plats online.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Forss Mia
 • Hernberg Mervi
 • Kielo Emilia
 • Taskinen Topi

Examinator

Forss Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (148 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-03 08:30 - 10:00 Ledarskap och tjänstedesign Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62152152017 Kursintroduktion och gruppindelning, viktigt att delta. Ekman Petra
Forss Mia
Hernberg Mervi
2020-09-03 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign Workshop: Teamwork challange
2020-09-07 08:30 - 10:00 Ledarskap och tjänstedesign Tjänstedesign Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61672980096?pwd=ZUpOVzJ3OS93dGZERG1jMEpkeGFJUT09 Meeting ID: 616 7298 0096 Passcode: 230458 Ekman Petra
2020-09-07 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign 1. Workshop: Understand & Define
2020-09-11 08:30 - 10:00 Ledarskap och tjänstedesign Förändringsledarskap Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64711137457?pwd=eU1Dd0lUSzdmNWRXdlROQUx4ZE9kdz09 Meeting ID: 647 1113 7457 Passcode: 569753 Taskinen Topi
2020-09-11 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign 2. Workshop: Sketch
2020-09-16 08:30 - 10:00 Ledarskap och tjänstedesign Multiprofessionellt arbete Forss Mia
2020-09-16 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign 3. Workshop: Decide
2020-09-21 08:30 - 10:00 Ledarskap och tjänstedesign eHälsa Forss Mia
2020-09-21 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign 4. Workshop: prototype
2020-09-24 12:30 - 13:30 Gruppcoaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi via Zoom- alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i itsLearning till någon av de angivna dagarna. Länken till Zoom hittar du här: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62311073765?pwd=V2F2MTIzUldiQnFRcEhnaUNDbjVSUT09 Meeting ID: 623 1107 3765 Passcode: 553936 Hernberg Mervi
2020-09-24 13:45 - 14:45 Gruppcoaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi via Zoom- alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i itsLearning till någon av de angivna dagarna. Länken till Zoom hittar du här: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63583578764?pwd=NUpKWFlTN3ozS1AxRGNtZ2RJVFE4Zz09 Meeting ID: 635 8357 8764 Passcode: 233053 Hernberg Mervi
2020-09-24 15:00 - 16:00 Gruppcoaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi via Zoom- alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i itsLearning till någon av de angivna dagarna. Länken till Zoom hittar du här: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61624208156?pwd=dENQQTIyZU94UEVzV2tiNlZSMkpQdz09 Meeting ID: 616 2420 8156 Passcode: 565005 Hernberg Mervi
2020-09-29 14:30 - 15:30 Gruppcoaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi via Zoom- alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i itsLearning till någon av de angivna dagarna. Länken till Zoom hittar du här: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62298112992?pwd=MkxvTTRvUUxwd1p3aGYwMGQ5SXY1UT09 Meeting ID: 622 9811 2992 Passcode: 634737 Hernberg Mervi
2020-10-01 10:00 - 11:00 Gruppcoaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi via Zoom- alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i itsLearning till någon av de angivna dagarna. Länken till Zoom hittar du här: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66227153195?pwd=aFpxaDJFS3RwSVAyZWg3bUNVVDJ3dz09 Meeting ID: 662 2715 3195 Passcode: 584035 Hernberg Mervi
2020-10-01 11:30 - 12:30 Gruppcoaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi via Zoom- alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i itsLearning till någon av de angivna dagarna. Länken till Zoom hittar du här: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65194822094?pwd=Y0hudEtaUUdkTzhQWVNlUnlqNWhkdz09 Meeting ID: 651 9482 2094 Passcode: 161698 Hernberg Mervi
2020-10-01 14:00 - 15:00 Gruppcoaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi via Zoom- alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i itsLearning till någon av de angivna dagarna. Länken till Zoom hittar du här: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67005475914?pwd=U3FCMU85aG1ZREo0SDd6N0NOQkUyQT09 Meeting ID: 670 0547 5914 Passcode: 367925 Hernberg Mervi
2020-10-02 08:30 - 10:00 Ledarskap och tjänstedesign Fredagens föreläsning handlar om unga medarbetare.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61390084470   Unga medarbetare, MF Forss Mia
2020-10-02 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign Grupp arbete
2020-10-05 15:00 - 16:00 Gruppcoaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi via Zoom- alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i itsLearning till någon av de angivna dagarna. Länken till Zoom hittar du här: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66623917319?pwd=R1lzTjZ5Szl2R2RSYWM3b1BrV3luZz09 Meeting ID: 666 2391 7319 Passcode: 811317 Hernberg Mervi
2020-10-07 12:00 - 13:00 Gruppcoaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi via Zoom- alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i itsLearning till någon av de angivna dagarna. Länken till Zoom hittar du här: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62170773749?pwd=RFVTQmdCT1VDeG83b2hDM1ZSbElkZz09 Meeting ID: 621 7077 3749 Passcode: 149455 Hernberg Mervi
2020-10-07 15:00 - 16:00 Gruppcoaching med Mervi Gruppcoaching med Mervi via Zoom- alla grupper ska träffa Mervi EN GÅNG under kursen, boka en tid för din grupp i itsLearning till någon av de angivna dagarna. Länken till Zoom hittar du här: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61696222935?pwd=RUZxMWR0R3hiR21oRXI1VFN0RXZZdz09 Meeting ID: 616 9622 2935 Passcode: 006042 Hernberg Mervi
2020-10-08 08:30 - 10:00 Ledarskap och tjänstedesign Utvärderingens betydelse i arbetslivet Forss Mia
2020-10-08 10:15 - 11:45 Ledarskap och tjänstedesign 5. Workshop: Validate
2020-10-21 08:15 - 10:30 Ledarskap och tjänstedesign Slutseminarie Ekman Petra
Forss Mia
Hernberg Mervi
Taskinen Topi
2020-10-21 08:15 - 10:30 Ledarskap och tjänstedesign Slutseminarie Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67971893503?from=addon Meeting ID: 679 7189 3503 One tap mobile +496938079883,,67971893503# Germany +496950502596,,67971893503# Germany Dial by your location +49 69 3807 9883 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 30 5679 5800 Germany Meeting ID: 679 7189 3503 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccw3GSjzs4 Join by SIP 67971893503@109.105.112.236 67971893503@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 679 7189 3503 Ekman Petra
Forss Mia
Hernberg Mervi

Kurs och studieplanssökning