Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten

- känner till aktörer samt de samhälleliga och
ekonomiska kopplingarna i sin egen bransch inom
den offentliga, privata och tredje sektorn

- beskriver samhälleliga påverkningsmöjligheter
samt förklarar hur arbetslivet är organiserat
och är medveten om den lagstiftning som ligger
till grund för arbetsmarknaden

- är förtrogen med den nordiska
välfärdsmodellen som värdegrund

- känner till det egna yrkesområdet och ser
möjligheter för företagande och entreprenörskap

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

- kunna redogöra för samhällets struktur samt
för den lagstiftning och övriga bestämmelser
som ligger till grund för hur samhället
fungerar

- vara förtrogen med den lagstiftning som är
central för det egna yrkesområdet.

- inse betydelsen av ett mångprofessionellt
samarbete.

- kunna urskilja och tillämpa den viktigaste
lagstiftningen inom arbetsrättens område.

- kunna redogöra för samhällets struktur
utgående från gällande lagstiftning samt kunna
identifiera sina egna påverkningsmöjligheter

- kunna diskutera den nordiska välfärdens
betydelse för den egna professionen.

- kunna redogöra för de välfärdstjänster
kommunerna erbjuder utgående från gällande
lagstiftning

- få en introduktion till den blivande
arbetsmarknaden och till eventuellt alternativa
karriärstigar

- förstå skillnaden mellan
entreprenörskap/intraprenörskap

- ha kunskap om grundbegreppen vid utvecklande
av företagarfärdigheter

- delta aktivt i innovation och utveckling av
en ny idé (produkt, tjänst, koncept)

- utveckla sin förmåga att presentera/ pitcha
sin idé börja tänka på ett företagsamt sätt

Litteratur

Kursmaterial enligt lärarnas anvisningar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Gör skriftliga uppgifter enligt lärarnas
anvisningar och deltar aktivt i kursens olika
delar (Vissa delar kräver obligatorisk
närvaro.)

Lärare

  • Hernberg Mervi
  • Sigfrids Ingmar
  • Stenbäck Pernilla
  • Taskinen Topi

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (241 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-10-12 till 2020-11-08

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-28 10:00 - 11:30 Samhälle och lagstiftning isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62939111695   Meeting ID: 629 3911 1695   Join by SIP 62939111695@109.105.112.236 62939111695@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 3911 1695   Introduktion. Presentation av kommunuppgiften och gruppindelningen Sigfrids Ingmar
2020-10-30 08:30 - 10:00 Samhälle och lagstiftning Introduktion till intraprenörskap och entreprenörskap Här kommer länken till Zoom: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65980344503?pwd=WVhqd25CTnpCcWg2S0QwMEorTHFKZz09 Meeting ID: 659 8034 4503 Passcode: 177836 Hernberg Mervi
2020-11-02 09:30 - 11:00 Samhälle och lagstiftning isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69435499024   Meeting ID: 694 3549 9024   Join by SIP 69435499024@109.105.112.236 69435499024@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 694 3549 9024   Allmän privaträtt Enkvist Joachim
Sigfrids Ingmar
2020-11-05 08:30 - 10:00 Samhälle och lagstiftning. Avtalsrätt med Jocke Enkvist isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65451535994   Meeting ID: 654 5153 5994   Join by SIP 65451535994@109.105.112.236 65451535994@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 654 5153 5994   Avtalsrätt Enkvist Joachim
Sigfrids Ingmar
2020-11-09 12:00 - 13:30 Samhälle och lagstiftning. Arbetsrätt I med Jocke Enkvist isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61503318375   Meeting ID: 615 0331 8375   Join by SIP 61503318375@109.105.112.236 61503318375@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 615 0331 8375   Arbetsrätt I Enkvist Joachim
Sigfrids Ingmar
2020-11-09 14:15 - 16:00 Samhälle och lagstiftning BM Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61593866772?pwd=VThtWVd2ckYva2EwNlJLTWdZWkRNUT09 Meeting ID: 615 9386 6772 Passcode: 695930 Hernberg Mervi
2020-11-10 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning II Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/65169472218?pwd=K1lWUC91ajI3T2hhT3dhVVp2MkRrQT09 Meeting ID: 651 6947 2218 Passcode: 018667 Hernberg Mervi
2020-11-11 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning ErgT Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66556084448?pwd=NzdRc0dYZlFQR0ptM3Rta3lUS2JTZz09 Meeting ID: 665 5608 4448 Passcode: 500243 Hernberg Mervi
2020-11-12 10:15 - 12:00 Samhälle och lagstiftning SoBas 1-3 Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program. Xoom linken hittas här: https://arcada.zoom.us/j/67633617643?pwd=NXJLRnVqMkU5N3RTT2tIS3d3QnFqZz09 Meeting ID: 676 3361 7643 Passcode: 623854 Hernberg Mervi
2020-11-12 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning SoBas 4-6 Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program. Linken toll Zoom hittas här: https://arcada.zoom.us/j/61701566181?pwd=YW9IR3RuMFJIVGZJWnRsblduSEZLQT09 Meeting ID: 617 0156 6181 Passcode: 348744 Hernberg Mervi
2020-11-17 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning FT Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63887130557?pwd=R2ovaUdzUkptYkRxZnQ0bzlIVnZ4UT09 Meeting ID: 638 8713 0557 Passcode: 791497 Hernberg Mervi
2020-11-18 08:30 - 10:00 Samhälle och lagstiftning. Arbetsrätt II med Jocke Enkvist isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69589249457   Meeting ID: 695 8924 9457   Join by SIP 69589249457@109.105.112.236 69589249457@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 695 8924 9457   Arbetsrätt II Enkvist Joachim
Sigfrids Ingmar
2020-11-18 10:00 - 11:00 Samhälle och lagstiftning Tidsbokning för grupparbete (kommunuppgiften)
2020-11-18 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning SJ Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/68126952293?pwd=dStwNC91L2dOb0cyejMwMVVHck01dz09 Meeting ID: 681 2695 2293 Passcode: 272933 Hernberg Mervi
2020-11-18 14:15 - 16:00 Samhälle och lagstiftning FV Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/68922668887?pwd=SlRlT2NNU0JmVzg2ZTBVVTRpUzZaUT09 Meeting ID: 689 2266 8887 Passcode: 786814 Hernberg Mervi
2020-11-20 08:30 - 10:00 Samhälle och lagstiftning Idrottslagen och föreningslagstiftningen Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63762270993?pwd=S3N1WjljS3BmeFlWUG1sNUswOGVWQT09 Meeting ID: 637 6227 0993 Passcode: 948274 . Taskinen Topi
2020-11-20 10:00 - 11:00 Samhälle och lagstiftning Tidsbokning för grupparbete (kommunuppgiften)
2020-11-25 08:30 - 10:00 Samhälle och lagstiftning. Kommunen. Ingmar Sigfrids isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67429967790   Meeting ID: 674 2996 7790   Join by SIP 67429967790@109.105.112.236 67429967790@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 674 2996 7790   Kommunen Sigfrids Ingmar
2020-11-26 08:00 - 12:00 Samhälle och lagstiftning Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit eller besök organisationen online. Hernberg Mervi
2020-11-27 08:30 - 10:00 Samhälle och lagstiftning. Socialvårdslagstiftningen isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61290230090   Meeting ID: 612 9023 0090   Join by SIP 61290230090@109.105.112.236 61290230090@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 612 9023 0090   Socialvårdslagstiftningen och SOTE-reformen Sigfrids Ingmar
2020-11-27 10:00 - 11:00 Samhälle och lagstiftning Tidsbokning för grupparbete (kommunuppgiften)
2020-11-27 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning HV Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program. Länken till Zoom finns här: https://arcada.zoom.us/j/63450036780?pwd=TkdSN2UybXM3T3RYTHZzQW81N2tBUT09 Meeting ID: 634 5003 6780 Passcode: 703922 Hernberg Mervi
2020-11-30 10:15 - 12:00 Samhälle och lagstiftning II Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64100516316?pwd=TjQ3clNVRVh0NStIWnExaG8wdlovZz09 Meeting ID: 641 0051 6316 Passcode: 267881 Hernberg Mervi
2020-12-01 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning FT Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65621784315?pwd=L3lGaGt6cnpSU3dVZGRFdWt4SHg1QT09 Meeting ID: 656 2178 4315 Passcode: 914178 Hernberg Mervi
2020-12-01 14:15 - 16:00 Samhälle och lagstiftning HV Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67969152720?pwd=NnVkbXFyY1pYaDRtMkVtcjlpWXVFQT09 Meeting ID: 679 6915 2720 Passcode: 847973 Hernberg Mervi
2020-12-02 08:30 - 10:00 Samhälle och lagstiftning. Jämställdhet isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64431489821   Meeting ID: 644 3148 9821   Join by SIP 64431489821@109.105.112.236 64431489821@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 644 3148 9821   Jämställdhet Sigfrids Ingmar
2020-12-03 08:30 - 10:00 Samhälle och lagstiftning. Tid att reserverad för grupparbete (kommunuppgiften). Möjlighet att ställa frågor om kommunuppgiften via zoom. isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64935966484   Meeting ID: 649 3596 6484   Join by SIP 64935966484@109.105.112.236 64935966484@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 649 3596 6484   Tid reserverad för grupparbete (kommunuppgiften) Sigfrids Ingmar
2020-12-03 10:15 - 12:00 Samhälle och lagstiftning SJ Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/69865862226?pwd=ejBrQ080c0JZSmltYW45YzFEYzdoZz09 Meeting ID: 698 6586 2226 Passcode: 647043 Hernberg Mervi
2020-12-03 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning FV Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er https://arcada.zoom.us/j/64789222892?pwd=QU5qK1pQdTdPQ09ReTFRMkhlVXpEQT09 Meeting ID: 647 8922 2892 Passcode: 625552 Hernberg Mervi
2020-12-04 10:15 - 12:00 Samhälle och lagstiftning ErtT Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/62882373498?pwd=Y1lJZ2Z2VU1rbktTRlV1S0dtVkYyUT09 Meeting ID: 628 8237 3498 Passcode: 857571 Hernberg Mervi
2020-12-07 10:15 - 12:00 Samhälle och lagstiftning SoBas 1-3 Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/69036770670?pwd=NEQrWXkrTXUvaVJOUysyMjZUQUdTQT09 Meeting ID: 690 3677 0670 Passcode: 221424 Hernberg Mervi
2020-12-07 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning SoBas 4-6 Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/69516033993?pwd=WExvUFNacXBQdEw0TnFINFVSS3Mwdz09 Meeting ID: 695 1603 3993 Passcode: 066682 Hernberg Mervi
2020-12-07 14:15 - 16:00 Samhälle och lagstiftning BM Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66499783247?pwd=N00vL2RtYTFmMjFXSElJdCs1bkxkdz09 Meeting ID: 664 9978 3247 Passcode: 185547 Hernberg Mervi
2020-12-08 08:30 - 10:00 Samhälle och lagstiftning. Samhällsekononomi isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66489278777   Meeting ID: 664 8927 8777   Join by SIP 66489278777@109.105.112.236 66489278777@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 664 8927 8777   Samhällsekonomi Sigfrids Ingmar
2020-12-09 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning ErgT Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/61805585255?pwd=QncvQUhCaGNwc1g4MHgrSmkxY1RCUT09 Meeting ID: 618 0558 5255 Passcode: 092628 Hernberg Mervi
2020-12-10 12:30 - 14:30 Samhälle och lagstiftning FT Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/61673879587?pwd=TWZKVFkxS29wWVVTTllCOTY1eEtadz09 Meeting ID: 616 7387 9587 Passcode: 252339 Hernberg Mervi
2020-12-11 10:15 - 12:00 Samhälle och lagstiftning SJ Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/62184681305?pwd=WnVPSDhlNTVXRTVxR1RKL21nNDREZz09 Meeting ID: 621 8468 1305 Passcode: 134657 Hernberg Mervi
2020-12-11 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning FV Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/68594058760?pwd=Wng2WEt1WmJnWnMxVW5GNmtYR0JGdz09 Meeting ID: 685 9405 8760 Passcode: 182676 Hernberg Mervi
2020-12-14 10:15 - 12:00 Samhälle och lagstiftning HV Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67050234536?pwd=WkZpS3ZGVnNLcWFFRHkzak5BWVRIZz09 Meeting ID: 670 5023 4536 Passcode: 523082 Hernberg Mervi
2020-12-15 14:15 - 16:00 Samhälle och lagstiftning BM Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66631353396?pwd=UEZQaThPODNpN2p6dlRFQVJZVGZYdz09 Meeting ID: 666 3135 3396 Passcode: 829254 Hernberg Mervi
2020-12-17 10:15 - 12:00 Samhälle och lagstiftning II Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64273387466?pwd=RFIxcXFJMlpvS0ZXL2JkS2lBSUJZdz09 Meeting ID: 642 7338 7466 Passcode: 617722 Hernberg Mervi
2020-12-17 12:15 - 14:00 Samhälle och lagstiftning SoBas 4-6 Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom https://arcada.zoom.us/j/63184830224?pwd=YkROcm5najFWVjdEaWhGYUxQdmNFZz09 Meeting ID: 631 8483 0224 Passcode: 408345 Hernberg Mervi
2020-12-17 14:15 - 16:00 Samhälle och lagstiftning SoBas 1-3 Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Här är länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/65528077914?pwd=Z1dPeEcxUFFKcHFEVTljd2NDTVNqdz09 Meeting ID: 655 2807 7914 Passcode: 544748 Hernberg Mervi

Kurs och studieplanssökning