Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten har
kompetens i att kunna bedöma hälsa, rörelse och
funktion hos personer i olika åldrar. Utgående
från detta kan studenten identifiera
individuella hälsoresurser och -hinder och
planera samt genomföra ändamålsenliga
interventioner.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
kompetens att tillämpa teknologi vid bedömning
av rörelse och funktionsförmåga samt kunna
kritiskt granska och analysera resultaten.
Studenten förväntas kunna rapportera
bedömningsresultaten och utgående från dessa
planera och genomföra interventioner för någon
specifik målgrupp.

Innehåll

Fysioterapeutens roll i arbetshälsovården
Hälsogranskningar för olika målgrupper
Ergometertestning
Mätning av kroppssammansättning
Övningar i att rapportera skriftligt och
muntligt testresultat, praktiska övningar i att
planera och genomföra interventioner för någon
specifik målgrupp.

Förkunskaper

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I och II
Människan i rörelse
Rörelseapparatens anatomi
Medicin 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder III

Mer information

Kursen har obligatorisk närvaro (80 %).
Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter. Under
50% närvaro kan inte kompenseras.

Litteratur

Jaana Suni ja Annika Taulaniemi (toim.);
Terveyskunnon testaus,-menetelmä
terveysliikunnan
edistämiseen, 2012, Sanoma Pro Oy
Kari L.Keskinen, Keijo Häkkinen, Mauri Kallinen;
Kuntotestauksen käsikirja
2010,Liikuntatieteellinen
seura

Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M.
2009.
Tester och mätmetoder för idrott och hälsa.SISU
Idrottsböcker.ISBN 978-91-854 33-13-1

ACSM. 2006. ACSM;s Guidelines for exercise
testing
and prescription. 7th ed. ISBN-13: 978-0-7817-
4590-1

Työfysioterapian ja työterveyspsykologian hyvät
käytännöt:
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/tyofysiote Extern länk
rapian-ja-tyoterveyspsykologian-hyvat-kaytannot/

Lagen om företagshälsovård;
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011 Extern länk
383

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 29 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • 1) ergometertest (godkänd/underkänd) 2) färdighetsprov inom företagshälsovård (godkänd/underkänd) 3) färdighetsprov inom testning (vitsord: 1-5) (Datum meddelas senare) 4) Gruppuppgift inom företagshälsovård (vitsord: 1-5)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande examinationer:
1.Praktiska och skriftliga uppgifter.
2.Obligatorisk närvaro (80%). Frånvaro
kompenseras med angivna uppgifter. Under 50%
närvaro kan inte kompenseras.

Kursens alla uppgifter bör vara avklarade före
helhetsvitsord ges. Försent inlämnade uppgifter
sänker vitsord.

Lärare

 • Ring Joachim
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-03-22

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2020-10-26 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-31 09:15 - 10:45 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Länken till Zoom finns i It Tallqvist Susanna
2020-09-02 12:45 - 14:30 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Introduktion till kursen Online via Zoom(obligatorisk närvaro). Länken kommer på itslearning Ring Joachim
2020-09-03 13:15 - 14:45 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Länken till Zoom finns I It Tallqvist Susanna
2020-09-04 09:15 - 12:00 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Fysisk aktivitet, allmänt: teori (Online via Zoom) Länken kommer på itslearning. Ring Joachim
2020-09-09 09:15 - 10:45 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Länken till Zoom finns i It Tallqvist Susanna
2020-09-11 09:15 - 12:00 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning fysisk aktivitet: teknologi (teori: Online) Ring Joachim
2020-09-11 12:30 - 14:00 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Online demo av produkten TE3 Mobility ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 259 200 052# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Ring Joachim
2020-09-22 09:15 - 11:15 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning kroppsammansättning (föreläsning via Zoom, länk på itslearning) Ring Joachim
2020-09-24 09:15 - 11:00 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Cykelergometer: teori (Online via Zoom) Ring Joachim
2020-10-15 09:30 - 11:00 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Tallqvist Susanna

Kurs och studieplanssökning