Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)
 • 4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

 • studerande utvecklar en förståelse för
  företagsekonomiskt perspektiv för utveckling av
  eget yrkesområde
 • studerande implementerar en plan för en
  samskapad social innovation i syfte att stödja
  hälsoresurser och ett hållbart
  aktivitetsengagemang i vardagen

Läranderesultat

 • studerande kan tillämpa grundprinciperna för
  projektplan och produkt/tjänsteutveckling

 • studerande kan nyttja olika digitala verktyg
  inom projekthantering

 • studerande kan använda olika modeller för
  omvärldsanalys

 • studerande kan utnyttja trendwatching och
  benchmarking i sitt projekt

 • studerande kan arbeta kund- och
  användarorienterat i projektarbetet

 • studerande kan från idéfas utveckla ett
  koncept som presenteras på ett säljande sätt

 • studerande kan redogöra och argumentera för
  en konkret värdeskapande idé

 • studerande kan identifiera utvecklingsbehov för
  en samskapad förändring/innovation i verksamhet i
  syfte att skapa social nytta

 • studerande kan kritiskt granska och tillämpa
  litteratur och forskning som bas för
  projektarbetet

 • studerande kan tillämpa både ett
  användarorienterat perspektiv och ett
  aktivitetsperspektiv i utvecklingen av en plan för
  en samskapad social innovation

 • studerande kan utnyttja förhållningssättet för
  socialt entreprenörskap när hen planerar, genomför
  och utvärderar ett projekt där en social
  innovation samskapas med användaren och befintlig
  verksamhet utvecklas

 • studerande kan argumentera för och värdera sin
  värdeskapande process och dess sociala och etiska
  hållbarhet

Innehåll

Central begrepp: intraprenörskap, entreprenörskap,
aktivitetsperspektiv, The Participatory
Occupational Justice Framework (POJF),
användaroriententerat arbetssätt, samskapande
social innovation, socialt entreprenörskap,
Theory of Change, värdeskapande process

Förkunskaper

50 sp ämnesstudier samt kursen i Aktivitet och
social innovation (tidigare kursen
Aktivitetsvetenskap)

Mer information

Närvaro och deltagande i
samtliga föreläsningar och workshops ger poäng i
slutexamination.

Kursaktiviteter förverkligas online.

Litteratur

Litteratur/forskning enligt ert val av
projektområde.

Hahn, G et al. 2016. Så mäts socialt hållbart
värdeskapande. Studentlitteratur.
Kronenberg, F., Pollard, N., Sakellariou, D.
(ed.) 2011. Occupational Therapies Without
Boarders. Towards an Ecology of Occupation-
Based Practices. Edinburgh: Elsevier Churchill
Livingstone.
Sakellariou, D & Pollard, N. 2017. Occupational
Therapies Without Borders. Integrating justice
with practice. 2nd edition. Great
Britain:Elsevier.

Vetenskapliga artiklar och övrig relevant
litteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 220 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation i kursen krävs att
följande delmoment är godkända:

 • projektrapport & processdagbok
 • genomförandet av projekt
  (projektimplementering)
 • kamratrespons
 • utvärdering (individuellt)
  Deltagande i diskussionsforum och workshop ger
  poäng(individuellt)

Lärare

 • Haldin Denice
 • Hernberg Mervi
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-07-30

Kursens tidtabell

Se kursens tidtabell i Arbs. Kursen förverkligas
online.

Kursanmälningstid

2020-12-03 till 2021-01-15

Examinationsformer

 • 2021-04-07 - Demonstrationer och presentationer
 • 2021-04-07 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-11 09:15 - 11:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Kursintroduktion (DH, MH, TW) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69111886499?pwd=Z200eXNya2VjUEpOY3dEZnJLQ2crZz09&from=addon Meeting ID: 691 1188 6499 Passcode: 691727 Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2021-01-14 09:15 - 11:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Workshop 1: Presentation av gruppernas mood board (DH, MH, TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62361404732?pwd=ekRhSDZEVHlNNG5HVStYRTRrVE5zUT09&from=addon Meeting ID: 623 6140 4732 Passcode: 274998 Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2021-01-20 13:00 - 14:30 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Föreläsningserbjudande: Socialt hållbart värdeskapande (DH) Haldin Denice
Werner Tove
2021-01-25 14:00 - 16:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Workshop 2: Megatrender (MH, TW) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64154007271?pwd=dER0NTVhb1NCeWVpTzVLa2FNb0R4Zz09&from=addon Meeting ID: 641 5400 7271 Passcode: 018307 Tove Werner is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64154007271?pwd=dER0NTVhb1NCeWVpTzVLa2FNb0R4Zz09&from=addon Meeting ID: 641 5400 7271 Passcode: 018307 Join by SIP 64154007271@109.105.112.236 64154007271@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 641 5400 7271 Passcode: 018307 Hernberg Mervi
Werner Tove
2021-01-27 13:00 - 14:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Resursföreläsning: aktuella begrepp i kursen (DH) Haldin Denice
Werner Tove
2021-02-09 09:00 - 12:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Gruppcoaching, boka tid på ItsLearning (DH, MH, TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65031474732?pwd=ZTErSlFPcFhnUzBFQk5Pak03ekxRUT09&from=addon Meeting ID: 650 3147 4732 Passcode: 168821 Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2021-02-12 09:00 - 11:30 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Workshop 3: Uppföljning av uppgift Lean Service Creation (MH, TW) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62001039323?pwd=VUhaSW1rYXBRYjFhcXZHRlBjK3pRZz09&from=addon Meeting ID: 620 0103 9323 Passcode: 738287 Hernberg Mervi
Werner Tove
2021-02-23 09:15 - 12:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Workshop 4: Customer Journey (MH, TW) Hernberg Mervi
Werner Tove
2021-03-01 12:30 - 14:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Gruppcoaching (DH, MH, TW) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65295629071?pwd=SlRxQmFZYnZTMVAySTYwNEEwTkxnZz09&from=addon Meeting ID: 652 9562 9071 Passcode: 022679 Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2021-03-04 09:15 - 11:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Workshop 5: Att utvärdera projekt och arbetsinsatser (MH, TW) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63971743277?pwd=bTlNQ0R2K1NrY0hDU1pBV0xFUm55UT09&from=addon Meeting ID: 639 7174 3277 Passcode: 862672 Hernberg Mervi
Werner Tove
2021-03-10 09:00 - 12:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Presentation av projektplan. Boka tid på ItsLearning. (DH, MH, TW) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63465101817?from=addon Meeting ID: 634 6510 1817 Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2021-03-23 09:15 - 11:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Reservationstid för coaching (MH, DH, TW) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67594525361?from=addon Meeting ID: 675 9452 5361 Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2021-04-07 08:30 - 11:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Slutpresentation av Entreprenöskapskursens samskapande sociala innovationer. Inbjudna: ErgT19, ErgT20 + ergoterapilärare Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68077223208?pwd=eGtaeDZRT3lRdTFFNmdINkhhTE55UT09&from=addon Meeting ID: 680 7722 3208 Passcode: 579925 Arell-Sundberg Marina
Arola Annikki
Haldin Denice
Hernberg Mervi
Peri Heidi
Werner Tove
2021-04-08 09:00 - 11:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Ergoterapeutförbundets informationstillfälle för tredje årets studenter   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62099313571?pwd=cHFOUExFK1k4RjBhazNZaU43M0dkQT09   Meeting ID: 620 9931 3571 Passcode: 275893 Haldin Denice
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning