Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande uppvisar förståelse och färdighet för att utvärdera och reflektera över sitt eget arbete utgående från brukarperspektiv, aktivitetsperspektiv och evidensbaserad kunskap. Studerande uppvisar förståelse och färdighet för att beakta personers hälsa, sociala sammanhang och rätten till att få vara aktiv i samhället i sitt processarbete Studerande uppvisar förståelse och färdighet för att resonera professionellt Opiskelija osoittaa ymmärrystä sekä valmiutta arviomaan ja pohtimaan omaa työskentelyään suhteessa käyttäjien-, toiminnan- ja näyttöön perustuvaa tiedon näkökulmasta. Opiskelija osoittaa toimintaterapiaprosessissa ymmärrystä ja valmiutta ottaa huomioon henkilöiden terveys, sosiaalisen kontekstin ja oikeuden saada olla aktiivinen yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa ymmärrystä ja valmiutta pohtia ammatillisesti.

Läranderesultat

Efter avslutad praktik kan studerande: - i samråd med klient, professionella och anhöriga välja aktiviteter och aktivitetsbaserade åtgärder för att möjliggöra deltagande i meningsfulla aktiviteter, vardagsaktiviteter och/ eller aktiviteter i samhället - yhdessä asiakkaan, ammattilaisten ja perheen kanssa valita toimintalähtöisesti mielekkäitä tehtäviä, jotka mahdollistaa osallisuuden arjen- ja/ tai yhtiskuntaan toimintaan - planera, genomföra och utvärdera aktivitetsbaserade åtgärder för att möjliggöra aktivitet och delaktighet - suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintalähtöisesti tehtäviä ja toimenpiteitä, mahdollistaakseen toimintaa ja osallisuutta - argumentera för och motivera sina professionella val i processarbetet - keskustella ja perustella ammatillisia valintoja prosessityössä - dokumentera genomförda åtgärder och utvärdera sitt eget arbete - kirjata toteutuneita toimenpiteitä ja arvioida omaa työtään - marknadsföra ergoterapiservice för en valbar intressent genom att kontakta, besöka och redogöra för vad ergoterapeutens arbetsområde kunde vara i det sammanhanget - valita sopiva yhteistyötaho ja aihe toimintaterapian työtehtävistä, sekä ottaa yhteyttä ja käydä tapaamassa yhteistyötahon, jolle markkinoi toimintaterapiapalveluita - stöda en studerande på orienterande praktik att utgående från hens behov komma igång med sin praktik samt handleda studerande i utformandet av en handlingsplan för praktiken - tarvelähtöisesti tukea orientoivaa opiskelijaa, tämän aloittaessa ensimmäisen työharjoittelun, sekä ohjata opiskelijaa toimintasuunnitelman muotoilussa

Innehåll

Yrkespraktik på sjukhus, hälsocentral eller annat verksamhetsområde för ergoterapeuter

Förkunskaper

Godkända prestationer i första och andra årets studier samt tredje årets kurser: Aktivitet och social innovation samt Aktivitet och delaktighet i senvuxen ålder

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på ASTA)samt aktuella forskningsartiklar

Studieaktiviteter

  • Skriftligt arbete - 35 timmar
  • Praktik - 235 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik och godkänd praktikrapport

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Enoksson Maria
  • Peri Heidi
  • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Yrkespraktik 2: 12.04 - 29.05 2021 Bindande anmälan till yrkespraktik 2 01.02 2021

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-07-31

Examinationsformer

2021-05-31 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-04-01 12:00 - 14:00 Yrkespraktik II Praktikinfo Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-27 09:00 - 11:00 Yrkespraktik II Grupphandledning 1 (Tove) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61438867802?pwd=WW42MFg4N3JaUzFkYmZWZjhJYTdrQT09&from=addon Meeting ID: 614 3886 7802 Passcode: 232745 Werner Tove
2021-04-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-04-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-01 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-18 09:00 - 11:00 Yrkespraktik II Grupphandledning 2 (Tove) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62520911815?pwd=dkJNUXJLWkVrRlF0V3RCTDBqdDRCdz09&from=addon Meeting ID: 625 2091 1815 Passcode: 859057 Werner Tove
2021-05-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2021-05-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II

Kurs och studieplanssökning