Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avslutad kurs kan studerande:

 • förstå sin egen kreativitet samt dess
  förutsättningar och villkor.
 • förstå kreativitet och den kreativa
  processens
  betydelse för hälsa och välbefinnande

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan studerande:

 • Särskilja olika teoretiska förhållningsätt
  till
  kreativitet: Kreativitetens 4 (6) P:n,Flow
  Teorin, Sociokulturell Inspiration och
  Csikszentmihalyi:s syn på kreativitet
 • Identifiera och beskriva kreativitet som
  fenomen
 • Tillämpa den kreativa processen samt kan
  utvärdera process, person, produkt och plats

Innehåll

Psykoligiskt perspektiv på kreativitet och den
kreativa processen, Egen upplevelse av kreativa
uttryck

Förkunskaper

Kommunikation och lärande för delaktighet och
aktivitet, Människans utveckling ur ett
livscykelperspektiv, Etik och professionell
kommunikation

Kursen ersätter följande kurser

Kreativitet och hälsa

Mer information

Alla praktiska övningar,handledning och seminarium
är obligatoriska.

Litteratur

Brodin, E. & Carlsson, I. & Hoff, E. &
Rasulzada, F. (red.) 2014, Kreativitet ? teori
och praktik ur psykologiska perspektiv.
Stockholm: Liber Kap. 1, 3, 7, 12, 15, 18, 19,
24
,25

Csikszentmihalyi , M. 1996. Creativity: Flow
and the psychology of discovery and invention.
New York: Harper Collins

Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen.
Tampere: Vastapaino.

Pitkälä Kaisu, Routsalo Pirkko, Blomqvist
Lisbeth (toim.) 2004. Ikääntyneiden
yksinäisyys. Taide- ja virikeryhmät
psykososiaalisena kuntoutuksena.
Helsinki:Vanhustyön keskusliitto.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 17 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 39 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examination:

Deltar i presentation på seminarium (Bedöms
Godkänd/Underkänd) samt deltar i gruppens
gemensamma rapport vilken bedöms med vitsord 1-
5.
Bedömningsriterier tillgängliga på Itslearning

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Peri Heidi
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (69 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-05-28

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell presenteras separat på
Itslearning.

Kursanmälningstid

2020-11-28 till 2021-07-31

Examinationsformer

 • 2021-01-28 - Demonstrationer och presentationer
 • 2021-03-14 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-07 10:00 - 11:30 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Kursintroduktion online via den allmänna kanalen på Teams Om du är anmäld till kursen hittar du kursens Teams i din lista. Arell-Sundberg Marina
Peri Heidi
Werner Tove
2021-01-07 12:30 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidtabell: 12.30 - 14.00 Examinationuppgiften öppnas upp - innehåll, struktur och arbetsprocess 14.30 - 16 Registrera dig på en grupp på Itslearning Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68994354192?pwd=SVBvM2ZMNVRoVytDZzNyYk12T25OZz09 Meeting ID: 689 9435 4192 Passcode: 517301 Arell-Sundberg Marina
2021-01-08 09:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Självstudier (info på Itslearning), föreläsning och intro till grupparbetet (Workshop 1) 9.00 - 11.00 Självstudier kring kreativiteten 11.00 - 12.00 Lunch 12.00 - 14.00 Erbjudande : Teoretiska perspektiv på Kreativitet (Flow, Mihaly Csikszentmihalyi, Vygotsky, de 4(6)P i den kreativia processen) 14.15 - 16.00 Workshop 1: Introduktion till den Skapande rörelsen - grupparbete kring skapande av rörelse online Arell-Sundberg Marina
2021-01-11 09:00 - 15:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop 1 fortsätter: 9.00 - 11.00 Studiegruppsarbete och färdigställandet av gruppens "Tiktok" 11-12 Lunch 12.00 - 15.00 Samling i storgrupp (allmänna kanalen på Teams)och presentationer av de olika gruppernas kreativa process (de 4(6) P:na) under skapandet av sin "TikTok" + grupperna visar upp sin produkt. Arell-Sundberg Marina
2021-01-12 09:00 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Gruppvisa handledningar i allmänna kanalen på TEAMS (MAS och TW) och studiegruppsarbete i gruppens egen kanal: Inför examination samt grupparbete i studiegrupp TEMA: fastställ målgrupp och göra första informationssökningen Kl. 09.00 - 10.30 Grupperna ,10,9, 8,7,6 Kl. 10.30 - 12.00 Grupperna 5,4,3, 2,1,11 STUDIEGRUPPSARBETE: Kl. 9.00 - 10.30 Grupperna 5,4,3,2,1,11 jobbar i studiegrupp Kl. 10.30 -12.00 Grupperna 10,9,8,7,6 jobbar i studiegrupp Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-01-12 13:00 - 14:30 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Erbjudande: Hälsa, Kreativitet och Flow Arell-Sundberg Marina
Peri Heidi
2021-01-13 09:00 - 14:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop 3 (TW): Bild del 1 Gemensam start kl. 9.00 i Teams Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-01-13 14:15 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för arbete med den egna examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2021-01-14 12:30 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för arbete med examinationsuppgiften samt individuell förhansuppgift inför Musik worshop den 15.1 Arell-Sundberg Marina
2021-01-15 09:00 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop 4 (HP): Musik Arell-Sundberg Marina
Peri Heidi
2021-01-15 12:45 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Gruppvisa handledningar med Marina i allmänna kanalen på Teams: 12.45 - 13.15 Grupperna 1 och 10 13.15 - 13.45 Grupperna 2 och 9 14.00 - 14.30 Grupperna 3 och 8 14.30 - 15.00 Grupperna 4 och 7 15.15 - 15.45 Grupperna 5 och 6 15.45 - 16.15 Grupp 11 Arell-Sundberg Marina
2021-01-15 17:00 - 21:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Arell-Sundberg Marina
Peri Heidi
Werner Tove
2021-01-16 09:00 - 15:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Arell-Sundberg Marina
Peri Heidi
Werner Tove
2021-01-18 08:15 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Studiegruppsarbete: Arbete med den egna examinationsuppgiften och "Den egna kulturupplevelsen" Arell-Sundberg Marina
2021-01-19 08:15 - 10:15 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Studiegruppsarbete: den egna examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2021-01-19 11:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Handledning: 11 - 11.45 grupperna 1,11 och 2 12.00 - 12.45 Grupperna 3 och 4 13.00 - 13.45 Grupperna 5 och 6 14.00 - 14.45 Grupperna 7 och 8 15.00 - 15.45 Grupperna 9 och 10 Arell-Sundberg Marina
2021-01-20 09:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2021-01-21 13:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop : Kreativt skrivande ( Evelyn Virshup- metoden) Arell-Sundberg Marina
2021-01-22 09:00 - 14:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop 7 (TW): Bild del 2 Gemensam träff för avslutande diskussion kl. 12.30 i Teams Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-01-22 14:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2021-01-25 09:00 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande UTPROVNING och FEEDBACK: Grupperna 1 - 2 Grupperna 3 - 4 Grupperna 5 - 6 Grupperna 7 - 8 Grupperna 9 - 10 Arell-Sundberg Marina
2021-01-25 13:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2021-01-26 09:00 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande 09.00 ? 12.00 Gruppvisa handledningar med Tove (Grupperna 1-5) & Marina (Grupperna 6-11) i studiegruppernas egna kanaler på Teams: 09.00 - 09.30 Grupperna 3 och 8 09.30 - 10.00 Grupperna 4 och 9 10.15 - 10.45 Grupperna 5 och 10 10.45 - 11.15 Grupperna 1 och 7 11.30 - 12.00 Grupperna 2 och 6 12.00 ? 12.30 Grupp 11 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-01-26 13:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2021-01-27 08:15 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2021-01-28 08:30 - 12:30 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Seminarium del 1 i allmänna kanalen i kursens egna TEAMS Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-01-29 09:00 - 13:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Seminarium del 2 i allmänna kanalen i kursens eget TEAMS Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-01-29 13:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Studiegruppsarbete: Utvärdering av process och produkt Arell-Sundberg Marina

Kurs och studieplanssökning