Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden:

 1. Har kunskap om grundlagsenliga och mänskliga
  rättigheter, yrkesspecifik
  värdegrund och yrkesetiska principer.
 2. Känner till intra- och interprofessionellt
  samarbete.
 3. Har kunskap om professionellt bemötande och
  professionell
  kommunikation.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan studerande:

 • reflektera över sin egen yrkesetiska värdegrund
 • diskutera och förklara vad professionell
  kommunikation samt ett professionellt bemötande
  innebär
 • identifiera och resonera kring olika etiska
  värdekonflikter i det professionella arbetet
 • beskriva olika aspekter och förhållningssätt i
  det intra- och interprofessionella
  samarbetet
 • Beskriva hur man kan använda alternativ- och
  kompletterande kommunikation (AKK) i sitt
  arbete för att säkerställa ett professionellt
  bemötande .

Förkunskaper

Kommunikation och lärande för delaktighet och
aktivitet 5 sp.

Mer information

Obligatoriska moment i kursen:
Deltagande i:

 • studiegruppsarbete
 • Intensiv-veckan alla bokningar ( delvis på
  engelska) med
  workshops, gästföreläsare och seminarium.
 • Deltagande i färdighetsträning och workshops.

Frånvaro kompenseras med en rapport på det aktuella
temat (2-3 sidor).
Studerande öppnar upp temat (teoretisk del) med
hjälp av litteraturen
och reflekterar sedan hur denna kunskap platsar
inom ramen för de
direktiv, för det praktiksa arbetet, som beskrivs
inom professionens
yrkesetiska kod (Tillämpande del)

Litteratur

Litteratur för examination:

Blennberger Erik. 2013. Bemötandets etik. Lund:
Studenttlitteratur. Kapitel: 3 ( Bemötandets
uttryckformer), 4 (Grundvillkor för
bemötande) , 6 (Etsika personegenskaper och
bemötande),
7 (Etiska kärnvärden och bemötande), 8 (En
relevant
bemötanderepertoar)

Blennberger Erik. 2005. Etik i socialpolitik och
socialt arbete. Lund:
Studentlitteratur. Kapitel: 4(s.97-103), 5, 7,
12(s.339 - 354)

Henriksen, J-O., Vetlesen, A.J. 2006. Etik i
arbete med människor. Lund:
Studentlitteratur. Kapitel: 3,9,11,12,18

Finlands ergoterapiförbund: Ergoterapeutens etisk
koder samt FSA, AOTA och ENOTHE:s
direktiv
i förhållande till ett etiskt förhållningssätt
för professionen.

Sandman, Lars. & Kjällström, Sofia. 2018.
Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund:
Studentlitteratur Kapitel: 2(s.52-60), 3(s.65-
71), 4(87-93) samt del 3(de delar som kan
tillämpas i Finland)

Talentia 2018. Vardagen, värderingarna och
etiken. Etiska riktlinjer för yrkespersonen
inom det sociala området. http://talentia.e Extern länk-
julkaisu.com/2018/etiska-riktlinjer/#page=1
Talentia. 2009. Etiska regler för yrkesmänniskor
inom socialbranchen. Vardagen,
världen,
livet, etiken. Helsingfors.

Övrig användbar litteratur:

Bolin Henrik & Eklund Jakob (red.) 2013.
Empati.
Teoretiska och praktiska perspektiv. Lund:
Studentlitteratur.

Bulow. P, Persson Thunqvist. D & Sandén.I
(red.).
2012. Delaktighetens praktik. Det
professionella
samtalets villkor och möjligheter. Malmö:
Gleerups.

Eide Tom & Eide Hilde. 2006. Kommunikation i
praktiken - relationer, samspel och etik inom
socialt
arbete, vård och omsorg. Kap. 11, 12 & 13.
Malmö:
Liber.

Heister Trygg, Boel & Andersson, Ida. 2009.
Alternativ och kompletterande kommunikation
(AKK) i
teori och praktik. Södra regionens
kommunikationscentrum.

Heister Trygg, Boel. 2010. TAKK: tecken som
AKK:
tecken som alternativ och kompletterande
kommunikation. Södra regionens
kommunikationscentrum.

Heister Trygg, Boel. 2005. GAKK: grafisk AKK:
om
saker, bilder och symboler. Södra regionens
kommunikationscentrum.

Nilsson Björn & Waldemarsson Anna-Karin. 2013.
Kommunikation. Samspel mellan människor. Kap.
3, 8 &
9. Lund: Studentlitteratur.

Sandberg Håkan. 2014. Sjuksköterskans samtal.
Professionalitet och medmänsklighet. Kap. 8.
Lund:
Studentlitteratur.

Stier Jonas. 2009. Kulturmöten. En introduktion
till
interkulturella studier. Lund:
Studentlitteratur.

Taylor Renée. 2008. The International
Relationship.
Occupational Therapy and Use of Self.
Philadelphia,
USA: F.A.Davis Company.

Darvishpour Mehrdad & Westin Charles
(red.)2008.
Migration och etnicitet. Perspektiv på ett
mångkulturellt Sverige. Lund:
Studentlitteratur.

Mattsson Tina. 2012. Intersektionalitet i
socialt
arbete. Teori, reflektion och praxis. Malmö:
Gleerups.

Litteratur inför intensivveckan/internationella
vecka på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 25 timmar
 • workshops - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Seminarium, intensiv- veckan 23.11- 27.11.2020

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

 • Hemexamination (individuell skriftlig
  uppgift), vitsord 1-5

 • Obligatorisk närvaro vid intensiv- veckans alla
  bokningar (Godkänt/Underkänt)

 • Obligatorisk närvaro vid färdighetsträningar
  och workshopar (Godkänt/Underkänt)

 • OBS! Alla delar bör vara godkända innan
  kursen kan registreras!

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Blomqvist Boel
 • Ray Jan-Anders
 • Söderström Eivor

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (68 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-03-17

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell omfattar 2 närstudieveckor och 2
distansperioder. Tidtabellen för näsrstudieveckorna
preciseras i de bokningar som är gjorda ARBS.

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • 2020-12-18 - Tentamina
 • 2020-11-27 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-26 08:15 - 10:00 Etik och professionell kommunikation Pre-Task till kursen: Kolla in videona kring etik som finns på Itslearning Arell-Sundberg Marina
2020-10-27 09:00 - 11:00 Etik och professionell kommunikation Introduktion till kursen (Online) kl. 9.00 - 10.15 Upplägg och tidtabell Kl. 10.30 - 11.00 En kort introduktion på kursen tema: Etiken, moral, värdegrund och arbetet - (MAS) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61498983914?pwd=T3owU0sySXNwSzhML0xnM0tiUEpjZz09 Meeting ID: 614 9898 3914 Passcode: 477012 Arell-Sundberg Marina
2020-10-28 09:30 - 12:00 Etik och professionell kommunikation Innehåll: Föreläsning 9.30 - 10.00: Bemötandet (MAS) Grupparbete kring en fungerande bemötanderepertoar 10.00 - 11.00 https://padlet.com/arellsum/professionell login: blennberger Uppföljning av grupparbetet 11-12 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65653326900?pwd=QjNwdFRwYXQ3OU1WU0NLdnJjdFd4QT09 Meeting ID: 656 5332 6900 Passcode: 971977 Arell-Sundberg Marina
2020-10-29 08:30 - 10:00 Etik och professionell kommunikation Online föreläsning i ZOOM: Kl. 08.30 - 9.30 AKK som metod för kommunikation Kl. 9.35 - 10.00 Professionell kommunikation - vad betyder det att vara professionell? Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67957446222?pwd=aEV1MitSbVdVZFJUQjBGc00zR1crZz09 Meeting ID: 679 5744 6222 Passcode: 551990 Arell-Sundberg Marina
2020-10-29 13:15 - 16:00 Etik och professionell kommunikation Självstudier med några centrala teman/frågor som bas(Teman/Frågor finns på Itslearning) Arell-Sundberg Marina
2020-10-30 08:00 - 09:00 Etik och professionell kommunikation Självstudier - läs in material individuellt Kolla mappen för Workshoppen - där hittar du anvisningar Arell-Sundberg Marina
2020-10-30 09:00 - 10:00 Etik och professionell kommunikation ONLINE föreläsning Intra- och Interprofessionellt arbete (ES) Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +496971049922,,7636117417# Germany +493056795800,,7636117417# Germany Dial by your location +49 69 7104 9922 Germany +49 30 5679 5800 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2020-10-30 10:15 - 10:45 Etik och professionell kommunikation Inför eftermiddagens workshop - information och tidtabell https://arcada.zoom.us/j/68964467181?pwd=eFk5K1V2bSt6UlFKdDcyTTFRUjk1Zz09 Meeting ID: 689 6446 7181 Passcode: 294431 Arell-Sundberg Marina
2020-10-30 12:00 - 15:00 Etik och professionell kommunikation ZOOM workshop: 12.00 ? 12.30 Workshoppen startar med ett inledande inlägg 12.30 ? 13.15 Var och en bekantar sig med det "egna temat" genom att läsa in materialet i publikationen från Eskilstuna kommun 13.15 ? 13.30 Paus 13.30 ? 14.15 Gruppdiskussioner och praxis-slutsater på "eget" tema - Diskussionen slutar med att gruppen tillsammans startar en tråd i diskussionsforumet på Itslearning 14.15 ? 15.00 Genomgång av praxis-slutsatser kring de olika teman som diskuterats i grupperna LÄNK till workshoppen: https://arcada.zoom.us/j/66881966911?pwd=S3NWcDRjTWRXL3Y0bjZHOThPc2h2dz09 Meeting ID: 668 8196 6911 Passcode: 668102 Arell-Sundberg Marina
2020-11-06 17:00 - 21:00 Etik och professionell kommunikation FLEX STUDENTER: Fredag 6.11 Kl 17.00 -21.00 ONLINE via ZOOM 17.00- 18.00 Intro till Kursen 18.00 - 18.20 Paus 18.20 - 18.35 Introduktion till dagens workshop 18.35 - 18.50 Individuell genomläsning av material inför workshop 18.50 - 19.00 Paus 19.00 - 20.30 Workshop: bemötande av klient/brukare 20.30 - 21.00 Inför den första distansperioden - genomgång av distansuppgift https://arcada.zoom.us/j/69732515506?pwd=TmpQUjh3dlBFVi84R0ozdWliQjNhUT09 Meeting ID: 697 3251 5506 Passcode: 533217 Arell-Sundberg Marina
2020-11-23 09:30 - 10:30 Etik och professionell kommunikation arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64787969868?pwd=QnIxRVUzMGgzbW9DZk8zQXpRUEFhQT09   Meeting ID: 647 8796 9868 Passcode: 480960   Join by SIP 64787969868@109.105.112.236 64787969868@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 647 8796 9868 Passcode: 480960   Introduktion till intensiv-veckan Arell-Sundberg Marina
2020-11-23 10:30 - 11:30 Etik och professionell kommunikation Intensiv-veckan startar på måndag med en Online gästföreläsning (på engelska) via Zoom: Pamela Gray - Compassion within social- and healthcare Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67368864353?pwd=dG0wZkZxTmhWVk4vYTEwVkM5cWgrUT09 Meeting ID: 673 6886 4353 Passcode: 271364 Arell-Sundberg Marina
Gray Pamela
2020-11-23 12:30 - 16:00 Etik och professionell kommunikation 12.30 - 13.00 Studiegruppsarbete i förhållande till P Grays föreläsning 13.15 - 14.00 Online föreläsning (MA-S): Yrkesroll och Yrkesidentitet och dess betydelse i det praktiska arbetet 14.15 - 16.00 Studiegruppsarbete ? Tema: diskarellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65832574044?pwd=V3FEeG9YM2ZPRm8rUCtyTmZWZXdzdz09   Meeting ID: 658 3257 4044 Passcode: 315661   Join by SIP 65832574044@109.105.112.236 65832574044@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 658 3257 4044 Passcode: 315661   utera utifrån den egna yrkesrollens yrkesetisk principer Arell-Sundberg Marina
2020-11-24 09:00 - 15:00 Etik och professionell kommunikation arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66851922560?pwd=NGNrZ0twbjkydjNEQkd6Umh3T3hTdz09   Meeting ID: 668 5192 2560 Passcode: 003794   Join by SIP 66851922560@109.105.112.236 66851922560@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 668 5192 2560 Passcode: 003794   ONLINE: Workshop-dag kring etiska aspekter i arbetet Arell-Sundberg Marina
2020-11-25 09:00 - 10:30 Etik och professionell kommunikation Självstudier Arell-Sundberg Marina
2020-11-25 10:45 - 12:00 Etik och professionell kommunikation Studiegruppsarbete - självstudier Arell-Sundberg Marina
2020-11-25 12:15 - 16:00 Etik och professionell kommunikation Gästföreläsare Lena Knudsmark (Danmark) med påföljande workshop i studiegruppen 12.15-13.30 gästföreläsning 13.30-14 paus 14-16 Socionomerna fortsätter arbetet i smågrupp, diskuterar under föreläsningen givna frågeställningar, samt lämnar slutligen in en sammanställning på Padlet. Ergoterapeuerna jobbar enligt annan tidtabell. LÄnk till Zoom:Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Eivor Söderström's Zoom Meeting Time: Nov 25, 2020 12:15 PM Kiev Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2020-11-26 09:30 - 10:45 Etik och professionell kommunikation Intensivveckan ? deltagande i SAMS-dagen:  Keynote speaker Erlend Ellefsen Vinjes  inlägg Länk till denna presentation sätts in på Itslearning den 24.11 på eftermiddagen LÄNKEN ÄR INSATT på ITSLEARNING Arell-Sundberg Marina
2020-11-27 09:00 - 12:00 Etik och professionell kommunikation Studiegruppsarbete i TEAMS i den egna kanalen Förberedelser inför presentationenn på eftermiddagen Arell-Sundberg Marina
2020-11-27 12:00 - 15:30 Etik och professionell kommunikation Intensiv-veckan avslutas Presentationer via Zoom 9.00 - 11. 00 Studiegrupparbete i TEAMS! 11.00 - 12.00 Lunch 12.00 - 15.00 presentationer i förhållande till veckans studiegruppsarbete arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62287023452?pwd=S1pSSEg2eUh4bWJSaVNURjllV0UxUT09 Meeting ID: 622 8702 3452 Passcode: 681239 Join by SIP 62287023452@109.105.112.236 62287023452@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 622 8702 3452 Passcode: 681239 Arell-Sundberg Marina
2020-11-28 09:00 - 15:00 Etik och professionell kommunikation Lördag 28.11 Kl. 9.00 - 15.00 ONLINE via ZOOM ? länken sätts ut på Itslearning före utsatt datum 9.00 - 11.00 Social- och hälsovårdens rekommendationer/ Yrkesetiska principer/ KLOK-modellen för professionellt resonemang 11.00 - 12.00 Lunch 12.00 - 14.30 Workshop 14.30 - 15.00 Inför nästa distansperiod   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61537003005?pwd=TWtpQzdVT2YyWEhtN2d1T3kwclZPdz09   Meeting ID: 615 3700 3005 Passcode: 018750 Arell-Sundberg Marina
2020-12-18 08:15 - 12:15 Etik och professionell kommunikation Online Tentamen 8.15 - 11.15 Ordinarie tentamenstid 8.15 - 12.15 Ordinarie + 1h Arell-Sundberg Marina
2020-12-19 12:00 - 15:00 Etik och professionell kommunikation ONLINE Hem-tentamen med inlämning på Itslearning Arell-Sundberg Marina

Kurs och studieplanssökning