Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten

 • uppvisar grundläggande kunskap om människans
  livscykel och förstår betydelsen av att se
  människan ur ett livscykelperspektiv
 • förstår olika livssituationers betydelse för
  individens utveckling och mognad
 • förstår individens behov av stöd i olika
  livssituationer samt kan identifiera individens
  resurser och möjligheter till aktivitet,lek och
  delaktighet
 • uppvisar förmåga till digitalt lärande och
  kommunicerar aktivt online

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

 • redogöra för teorier om människans utveckling
 • identifiera utvecklingsutmaningar i människans
  olika livsskeden och kan reflektera över
  människan som subjekt
 • använda utvecklingspsykologiska teorier som en
  del av livscykelperspektivet
 • reflektera över sin egen utveckling och mognad
 • lyfta fram betydelsen av lekens utveckling och
  dess betydelse i barndomen och genom hela
  livcykeln

Socionomstudentrernas yrkesspecifika mål:

 • kan göra kopplingar mellan människans
  utveckling och sociala aspekter

Ergoterapistudenternas yrkesspecifika mål:

 • kan redogöra för människans motoriska-,
  sensoriska-, och perceptuella utveckling samt för
  handens funktionella utveckling

Innehåll

Centrala begrepp:
Anknytning, socialiseringsprocess, livscykel,
identitet, personlig utveckling,
utvecklingsutmaningar,åldrandet
livsskede

Mer information

Kursen sker i huvudsak online. Pga Covid 19 kan
förändringar förekomma i läraktiviteter och
tidtabellen, även med kort varsel

Litteratur

Crain, W. 2016. Theories of development. Concepts
and applications. 6th edition. USA: Pearson
education.

Erikson H E. 2004. Den fullbordade livscykeln.
Malmö: Natur och Kultur.

Dunderfelt T. 2011. Elämänkaaripsykologia.

Svenskt alternativ till Dunderfelt: Hwang P,
Nilsson B. 2019. Utvecklingspsykologi - 4 uppl.

Tjersland,Engen, Jansen. 2011, Allianser.
(Särskilt kapitel 4; Perspektiv från
utvecklingspsykologin)

Elina Nivala & Mikko Saastamoinen (red.)2010,
Ungdomsfostrans teori ? utgångspunkter och inlägg
Nätverket för
ungdomsforskning/Ungdomsforskningssällskapet
Nätpublikation 35
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkais Extern länk
uja/nivala__saastamoinen__ungdomsfostrans_teori.pd
f

Ergoterapi litteratur:

Case-Smith, J. 2010. Occupational Therapy for
Children. 6th ed. Mosby. ISBN: 978-0-323-05658-8,
delar av kapitel:
9: Application of motor control/ motor learning
to practice (s.245-274),
10: Evaluation and intervention to develop hand
skills(s.275-289),
11: Sensory integration (s.325-333),
12: Visual perception (s.373-380)

Edwards,S. Buckland,D. McCoy-Powlen, J. (2002)
Developmental & functional hand grasps.
Thorofare, Slack cop.
kapitel: 4, 5, 6

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 25 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Veckouppgifter, basgruppsarbete, seminarium 16.12 (dagstudenter), hemtentamen, professionsspecifik uppgift. Gruppuppgift (separat för ergo och sosionom) Hemtentamen, flexstudenter 19.12 Seminarium 16.12 dagstudenter, 18.12 flexstudenter

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1: Hemtentamen som bedöms med vitsord
1-5

Examination 2: Seminarium online i form av
paneldiskussion som spelas in. Bedömning godkänt-
underkänt.

Examination 3: Basgruppsarbete som bl.a. sker på
Itslearnings diskussionsforum. Fem teman totalt;
ett tema per vecka.
Minst fyra kvalitativa inlägg per tema, varav
minst två inlägg skall
hänvisa till kurslitteratur eller annan
motsvarande vetenskaplig
litteratur. Diskussionen bedöms som ett vanlig
basgruppsarbete med godkänt/underkänt.

Frånvaro från veckovisa diskussionsforum eller
avsaknad av två
källhänvisningar för det aktuella temat,
kompenseras med skriftlig
uppgift. Max två av fem teman kan kompenseras.

Exmamination 4: Den professionsspecifika delen
bedöms
godkänt/underkänt. För tilläggsinformation; se
anvisningar på It´s
learning.

För godkänt vitsord i kursen bör alla fyra delarna
av examinationen vara godkända.

Lärare

 • Ahlroth Linda
 • Blomqvist Boel
 • Werner Tove
 • Kiukas Carina

Examinator

Blomqvist Boel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (85 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-03-19

Kursanmälningstid

2020-10-12 till 2020-11-08

Examinationsformer

 • 2020-12-10 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-10-26 08:30 - 12:30 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv DAGSTUDENTER Introduktion, introföreläsning och plan av basgruppsarbete Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65076165938?pwd=V0UzUEZTbUZqRElDNGlsV2crOVNJdz09 Meeting ID: 650 7616 5938 Passcode: 935404 Blomqvist Boel
Werner Tove
2020-11-06 16:30 - 17:45 D4107-08 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Introduktion till kursen Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv/FLEX Blomqvist Boel
2020-11-24 12:30 - 14:00 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv ERGOTERAPEUTER: Uppföljning Tema 1: Sensomotorisk utveckling (TW) Werner Tove
2020-12-03 13:15 - 14:45 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv ERGOTERAPEUTER: Uppföljning Tema 2: Perceptuell utveckling (TW) Werner Tove
2020-12-10 09:00 - 17:00 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv DAGSTUDENTER: Hemtentamen Blomqvist Boel
Werner Tove
2020-12-11 10:30 - 12:00 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv ERGOTERAPEUTER: Uppföljning Tema 3: Handen och greppets utveckling (TW) Werner Tove
2020-12-16 08:30 - 12:30 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Seminarium - paneldiskussion Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61764051196?pwd=SWZaL3B1Nk02NDRpelA5L0ZnSHhPZz09&from=addon Meeting ID: 617 6405 1196 Passcode: 228801 Blomqvist Boel
Werner Tove
2020-12-18 18:15 - 20:30 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Hej alla Flex20!   Vi kommer att starta upp dagens möte redan kl. 18.15. Själva seminariet inleds kl. 18.30 men vid 18.15 ger jag information om kursen socialpedagogisk handlingskompetens som startar upp i början av vårterminen. Ni får också möjlighet att ställa frågor inför seminariet eller andra frågor ni möjligen kan ha. Hoppas att så många av er som möjligt kan komma med på tråden redan kl. 18.15 alltså.   Ni är varmt välkomna på seminariet som avslutar terminens närstudier! I morgon är det sedan dags för hemtentamen.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66984034635?pwd=SElrT1MzZzFGS2VoUVBmSkpUM0FEZz09   Meeting ID: 669 8403 4635 Passcode: 717813   Hälsningar, Boel Blomqvist Boel
Werner Tove
2020-12-19 10:00 - 18:00 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv FLEXSTUDENTER: Hemtentamen Blomqvist Boel
Werner Tove
2021-02-26 10:00 - 18:00 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Omtentamen 1: Människans utveckling i ett livscykelperspektiv. PBL-hemexamination. Ahlroth Linda
Blomqvist Boel
Werner Tove
2021-02-27 10:00 - 18:00 Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv Omtentamen 1: FLEX20; Människans utveckling i ett livscykelperspektiv. PBL-hemexamination. Ahlroth Linda
Blomqvist Boel
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning