Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)
 • 4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
- studerande innehar pedagogiska- och
didaktiska
kunskaper i
syfte att kunna tillämpa dem i personal-
och
patientundervisning.
- studerande kan använda sig av olika
handledningsformer som
verktyg i det kommande yrkeslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den
studerande
vara förmögen att:

- Kunna planera och hålla en
undervisningslektion för olika
målgrupper inom vården

- Inneha kunskap om olika former av
handledning
och få egen
erfarenhet av grupparbetshandledning

- Vara förmögen att möta och handleda
patienter
med olika
kulturell bakgrund, samt inneha insikt i
hur
människan påverkas av
sin historia

- Kunna handleda och ge vårddirektiv åt
patienter och anhöriga
inom specifikt förstavården, specifikt i
situationer där
patienterna inte transporteras

Innehåll

- den pedagogiska och didaktiska
processen
- undervisningsplanering och
genomförande av en
undervisningslektion
- arbetshandledning som metod i
yrkeslivet
- handledning av studeranden
- Simuleringsövningar av patientfall i
prehospitala vården

Förkunskaper

Grundstudier inom akutvård

Litteratur

Litteraturen publicerad på itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1.Godkänd prestation i
patienthandledning
2.Godkänd prestation i planering och
utförande av
undervisningslektion
3. Godkänd individuell skriftlig uppgift

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Lindström Olivia
 • Loimijoki Niko
 • Saarela Sami
 • Åkermarck Erica

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-07-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-08 09:00 - 12:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61761770292?pwd=RGxURXI5a3V1UzNSTWVKUTEwY2NtQT09 Meeting ID: 617 6177 0292 Passcode: 443696 Join by SIP 61761770292@109.105.112.236 61761770292@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 617 6177 0292 Passcode: 443696 Intro föreläsning Lindström Olivia
Silfver Jessica
Åkermarck Erica
2021-01-11 09:00 - 12:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64929115261?pwd=ZlBUWVFGNkcyalBIbXdGWnNxSXg4UT09 Meeting ID: 649 2911 5261 Passcode: 381606 Join by SIP 64929115261@109.105.112.236 64929115261@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 649 2911 5261 Passcode: 381606 Lindström Olivia
Åkermarck Erica
2021-01-13 13:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66094204132?pwd=bWVtTnM4ZjlDV0pucmtRRUdiWE5wZz09 Meeting ID: 660 9420 4132 Passcode: 468983 Join by SIP 66094204132@109.105.112.236 66094204132@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 660 9420 4132 Passcode: 468983 Lindström Olivia
Åkermarck Erica
2021-01-15 09:00 - 12:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61504082267?pwd=TUtTZzduVWNSMmV4YWtsMmlYcEdHZz09 Meeting ID: 615 0408 2267 Passcode: 190528 Join by SIP 61504082267@109.105.112.236 61504082267@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 615 0408 2267 Passcode: 190528 Lindström Olivia
Silfver Jessica
Åkermarck Erica
2021-03-30 09:15 - 16:00 E493 Lärande och handledning inom akutvården (simuleringar) Ericsson Christoffer
2021-03-30 09:15 - 16:00 E494 Lärande och handledning inom akutvården (simuleringar) Ericsson Christoffer
2021-03-31 09:15 - 16:00 E493 Lärande och handledning inom akutvården (simuleringar) Ericsson Christoffer
2021-03-31 09:15 - 16:00 E494 Lärande och handledning inom akutvården (simuleringar) Ericsson Christoffer

Kurs och studieplanssökning