Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
studenten får
en insikt i ledarskap, arbetet i
försvarsmakten, brand- och
räddningsväsendet,
nödcentralen, polis, ansvarsläkarens
arbete
samt storolyckors ledarskap.

Under kursen kommer studenten också att

insikt och
förståelse för olika ledarskaps- och
ledningssystem
relaterat till prehospitala akutvården i
andra
Nordiska
länderna.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den
studerande vara
förmögen att förstå akutvårdens olika
samarbetsmyndigheter samt ledarskapet i
dessa.

Innehåll

Kursen består av flertalet
expertföreläsningar:

- Storolyckor
- Försvarsmakten/Gränsbevakningen
- Polis/TEMS
- Räddningsverket/P30
- Akutvårdens fältledare
- Ansvarsläkaren/FinnHEMS
- Nödcentralen
- Sociala myndigheterna
- Diverse nordiska ledningssystem

Förkunskaper

Akut insjuknad patients vård.

Mer information

Kursens alla moment har obligatorisk
närvaro.
Frånvaro kan ersättas endast i
specialfall med
uppgifter.

Litteratur

Handouts.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 72 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 72 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Lindqvist Johnny
 • Loimijoki Niko
 • Saarela Sami
 • Stenström Mats
 • Takala Sami

Examinator

Loimijoki Niko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt bokningar i ARBS.

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-07 13:15 - 15:00 Akutvård - Myndigheter och ledarskap https://arcada.zoom.us/j/61848882137 Loimijoki Niko
2021-01-19 09:15 - 16:15 Juridik i förstavården Poikela Laura-Maria
2021-01-26 13:00 - 14:30 Barnskyddsanmälning och kontakt till barnskyddet https://arcada.zoom.us/j/7636117417
2021-01-28 09:15 - 16:00 Akutvård - Myndigheter och ledarskap Kääntee Pauliina
2021-02-08 09:15 - 17:00 D4106 Akutvård - Myndigheter och ledarskap Lindqvist Johnny
2021-02-17 09:15 - 12:00 MentalFireFit https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRhZDNlNWEtNmQxNy00MmU3LWJhMmUtYTc4YmQ2ZWMwMzA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%22acf2230b-32ff-42c0-a850-33168085179a%22%7d Sutelainen Saku

Kurs och studieplanssökning