Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)
 • 4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för
olika kulturer och lära sig hur kulturer påverkar
t.ex. kommunikationsstilar, affärsmiljöer och
ledarskapsstilar.

Syftet är också att lära sig om de viktigaste
kulturteorierna, och att kunna tillämpa teorierna
i olika interkulturella miljöer och sammanhang.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs förväntas studenten
- uppskatta olika kulturer och kulturella drag
- förstå hur kulturer påverkar affärer
- förstå olika kulturteorier och ha färdigheter
att tillämpa teorierna i olika interkulturella
miljöer och sammanhang
- kunna analysera sin egen kultur

Innehåll

Vad är kultur, bakgrund
Olika kulturteorier samt kulturforskarnas tankar
Nordisk kultur
Multikulturella team
Organisationsteori
Företags- och organisationskultur
Icke verbala kommunikation

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

The assignments in this course can NOT be
completed later (after the deadline had passed)
NO compensations can be done, if you for some
reason are not able to participate in compulsory
guest lectures you just miss those points. Be
sure to complete all the assignments in
itslearning. If you do not reach the minimum
requirement for this course 50 points you have
to
take the course again following year.

Litteratur

EXAMBOOK: Intercultural Communication for Global
Business: How leaders communicate for success.
Tuleja Elisabeth A. (2017) Routledge, Taylor &
Francis
REKOMMENDERAD LITTERATUR:
How Google Works,Eric Schmidt and Jonathan
Rosenberg
The Nordic Theory of Everything: In Search of a
Better Life , Anu Partanen,
Intercultural Communication, in the Global
Workplace, Varner &
Beamer
Intercultural Business Communication, Chaney L.
&
Martin J.
Organisationer och kulturer,Geert Hofstede &
Gert
Jan Hofstede
Lund : Studentlitteratur, 2005
2006 Prentice Hall
ISBN-10: 0131860097
Guirdham, M. 2005, Communicating across cultures
at work, Palgrave Macmillan, New York
Samovar, L. et. al, 2010, Communication between
cultures, Boston, MA : Wadsworth

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Assignments in workshops

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1: Boktent (50% av poängen krävs för
godkänt)
Examination 2: Gästföreläsningar *)
Examination 3: Workshops/övningar*)
*) Dessa uppgifter kan INTE kompenseras eller
kompletteras senare

Lärare

 • Halmén Mia
 • Kietz Tove
 • Pehrsson Patrik
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Halmén Mia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (170 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

see ARBS

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-02-05 09:30 - 12:00 Intercultural Business - What is culture? Course introduction https://arcada.zoom.us/j/65215036373?pwd=NVBOeEYycUs5T25MeTJ6eGtrVmJpZz09 Meeting ID: 652 1503 6373 Passcode: 766182 Halmén Mia
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
Tigerstedt Christa
2021-02-11 12:30 - 15:00 Intercultural Business - Workshop 1 Workshop 1   halmenmi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62094226886?pwd=MlF2ZnY4ZTVsZDBNQ0V4ZFdWSVhsdz09   Meeting ID: 620 9422 6886 Passcode: 098896   Join by SIP 62094226886@109.105.112.236 62094226886@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 620 9422 6886 Passcode: 098896 Halmén Mia
Tigerstedt Christa
2021-02-18 12:30 - 15:00 Intercultural Business - Workshop 2 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61449023470?pwd=K1pxZXY3M2M5MFJ3SjdYZ0FjMkhEZz09 Meeting ID: 614 4902 3470 Passcode: 609659 Pehrsson Patrik
2021-03-04 11:30 - 14:00 Intercultural Business - Workshop 3 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69593104842?pwd=VS9HRVZreWoxZ1czVGVTaWhCTFZ2dz09 Meeting ID: 695 9310 4842 Passcode: 665446 Pehrsson Patrik
2021-03-09 12:30 - 15:00 Intercultural Business - Workshop 4: Nordics Workshop 4 ? the Nordic countries   https://arcada.zoom.us/j/68433841650?pwd=R0tCWk9pcE5rdFhWRTU5Sy8xbDhGdz09   Meeting ID: 684 3384 1650 Passcode: 316848 Kietz Tove
Tigerstedt Christa
2021-03-24 09:15 - 11:45 Intercultural Business - Workshop 6 Workshop 6   https://arcada.zoom.us/j/65825830196?pwd=OHhUK2tieDd2b3dsSlFaVnY3T3M4QT09 Meeting ID: 658 2583 0196 Passcode: 216535 Halmén Mia
Hernberg Mervi
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
Tigerstedt Christa
2021-03-30 13:00 - 15:30 Intercultural Business - Workshop 7 pehrssop@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64657229093?pwd=eVlZYS9rOTZEMnlERU4vaUk1M25CZz09 Meeting ID: 646 5722 9093 Passcode: 008364 Pehrsson Patrik
2021-04-06 14:30 - 16:00 Intercultural Business - Guest lecture https://arcada.zoom.us/j/65703287949?pwd=TUpXMWdSandkYk8wTmpPTVhTelZCUT09   Meeting ID: 657 0328 7949 Passcode: 581225 Halmén Mia
Kietz Tove
2021-04-08 13:00 - 15:30 Intercultural Business - Guest lecture Workshop 8 https://arcada.zoom.us/j/66288729069?pwd=eUZXM2dWNy9qWkZuT2pKRXFEMjNFQT09 Meeting ID: 662 8872 9069 Passcode: 912322 Halmén Mia
Kietz Tove
2021-04-13 12:00 - 15:00 Intercultural Business - Exam No Zoom-session. Do the exam independently in Itslearning between 9-21. Halmén Mia
Pehrsson Patrik
2021-04-15 10:00 - 12:30 Intercultural Business - Podcast review No Zoom class, listen to the podcast independently! Halmén Mia
Pehrsson Patrik
2021-04-20 14:00 - 15:30 Intercultural Business - Guest lecture https://arcada.zoom.us/j/65477269446?pwd=Z3c0V2N1RUJiS2VCTDVzRXVramwwdz09 Meeting ID: 654 7726 9446 Passcode: 364049 Halmén Mia
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2021-05-04 12:00 - 15:00 Intercultural Business - Re-exam 1 Halmén Mia
Pehrsson Patrik
2021-05-25 12:00 - 15:00 Intercultural Business - Re-exam 2 Halmén Mia
Pehrsson Patrik

Kurs och studieplanssökning