Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is that the student will know
the most common logistical concepts and models.

Läranderesultat

By the end of the course the student is expected
to be able to identify logistical concepts.
The student should know the material,
information, return, and monetary flow in a
supply chain. The student should see the role of
the packaging and be aware of the connection
between logistics and environment. The student is
expected to be aware of inventory levels and
inventory turnover times as well to be able to
calculate an easy ABC-analysis. The student must
be able to calculate order quantity with an easy
EOQ-model and understand the implications of the
result.Further the student should be able to
connect transport modes to different usage

Innehåll

Flödestänkandet
Kedjor och nätverk
Logistikens aktörer
Inköp
Materialadministration
Transporter
Distribution
Logistiken som konkurrensmedel

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

Logistics

Mer information

Närmare information om kursen ges under
kursintroduktionen och under kursens gång.

Litteratur

Coyle, Bardi & Langley (1998 or later). The
Management of Business Logistics.
West Publishing Co. ISBN 0-314-06507-5.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 13 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

 • uppnår minst 50p i tentamen av möjliga 100p
 • frånvaro vid föreläsningar beaktas i poängen av
  tentamen
 • med utförande av ett individuellt arbete och
  ett grupparbete kan man påverka sina poäng och
  vitsord, närmare anvisningar ges vid kursens
  introduktion.

Lärare

 • Henriksson Robert
 • Adlercreutz Erica

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (51 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

see arbs

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-07

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-07 10:00 - 12:30 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-01-11 13:00 - 15:30 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-01-14 09:00 - 11:45 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/65028135827?pwd=dWx4YTVCU2tqcHMrWXFwaHJYYWJ4QT09 Adlercreutz Erica
2021-01-18 13:00 - 15:30 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-01-21 09:00 - 11:45 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/69993909525?pwd=aWNuTUpYNkFsdCtONSs4V3dKUW9XQT09 Adlercreutz Erica
2021-01-25 13:00 - 15:30 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-01-28 09:00 - 11:45 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/62894855469?pwd=NmozbnVrZGs5amNPNEpRRUE1SnJkZz09 Adlercreutz Erica
2021-02-02 09:00 - 11:45 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-02-04 12:30 - 15:00 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-02-08 13:00 - 15:30 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-02-11 09:00 - 11:45 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-02-16 12:30 - 15:00 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-02-22 13:00 - 15:30 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-02-25 09:00 - 11:45 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-03-05 09:00 - 11:00 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2021-03-05 12:00 - 15:00 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2021-03-11 09:00 - 11:45 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-03-12 12:15 - 14:45 Introduction to Logistics https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-03-16 08:30 - 10:00 Logistikens grunder/Introduction to Logistics - Tentamen/Exam Tentamen, första tillfället, 90 minuter https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-04-14 09:30 - 11:00 Logistikens grunder/Introduction to Logistics - Omtentamen 1/Re-exam 1 Tentamen, första tillfället, 90 minuter https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-05-11 10:15 - 11:45 Logistikens grunder/Introduction to Logistics - Omtentamen 2/Re-exam 2 Tentamen, första tillfället, 90 minuter https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert

Kurs och studieplanssökning