Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
- fördjupar sin kunskap om främjande av hälsa och välfärd i olika åldrar ur ett livscykelperspektiv
- utvecklar en beredskap i att planera, genomföra och värdera hälsofrämjande projekt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att som medlem i ett team planera, genomföra och evaluera ett hälsofrämjande projekt.

Innehåll

Studenterna deltar i projektarbete inom olika områden som anknyter till hälsofrämjande och välfärd.

Förkunskaper

Av lärare godkänd mängd yrkesspecifika studier

Kursen ersätter följande kurser

---

Mer information

Projektsrapporten inlämnas i enlighet med projektets tidtabell.

Litteratur

Bestäms av projektets art

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 4 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 79 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 109 timmar
  • Varav schemalagda studier: 24 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

  • Kukkonen Göta
  • Ring Joachim

Examinator

Kukkonen Göta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning