Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Utvecklingsarbetet skall vara anknutet till
barnmorskans verklighet.
Studeranden skall nå fördjupad
förståelse inom eget yrkesområdet.
Studerande utvecklar sin
förmåga att lösa praktiska problem på
arbetsplatsen och i vårdverkligheten samt tar
ansvar för att utveckla barnmorskearbete
vidare.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden ha
redskap för att kunna utveckla barnmorskeyrket
och förena
det teoretiska- och praktiska kunnandet i
vårdverkligheten.
Studeranden har förmåga att fördjupa sin
förståelse inom
barnmorskearbetet.
Studeranden har förmåga att hitta teoretiska
lösningar
även i praktiska problem på området.

Innehåll

Förverkligas inom
barnmorskeutbildningen.Examensarbete
kan
ge en teoretisk grund till utvecklingsarbetet.
Ide'n till utvecklingsarbetet skall vara
godkänd av bm-läraren.
-En del av studierna kan vara tex.
observationer
och
raporter i barnmorskans vårdverklighet.
-Studerande kan även utveckla samt testa
blanketter inom
barnmorskearbetet, utarbeta evidensbaserade
informations
blad/häften, anvisningar eller göra både
vetenskaplig
artikel poster eller abstrakt
Som komplettering till utvecklingsarbetet kan
studerande
göra tex. poster och abstrakt om sitt arbete
och
presentera
den i nationella/internationella kongresser,
utbildningsdagar eller seminarier på sitt
yrkesområde.

Förkunskaper

Studeranden kan påbörja sitt utvecklingsarbete
under sitt fjärde
studie år.
Avklarade studier inom sjukskötarutbildningen
och innehar
kunskap om barnmorskans specialområde.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Studerande gör sitt utvecklingsarbete under 4.
eller
5.år
Utvecklingsarbetet skall vara anknutet till
barnmorskans vårdverklighet.

Litteratur

Aktuella forsknings artiklar enligt det utvalda
temat i utvecklingsarbetet
Litteratur om utvecklingsarbete:

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Självstudier - 125 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkänd evidensbaserad utvecklingsarbete inom
barnmorskeyrkets område som har anknytning till
barnmorskans arbetsområde

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

4.år, P 3,4
5.år, P 1,2

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-05 13:15 - 14:30 D4110 Utvecklingsarbete för barnmorskor och Hälsovårdare Nyberg Anu
Stenbäck Pernilla
2019-10-02 15:15 - 17:00 B517 Utvecklingsarbete för barnmorskor, presentation Niemi Annika
Stenbäck Pernilla
2019-11-06 15:45 - 16:30 B517 Utvecklingsarbete för barnmorskor, presentation Niemi Nina
Stenbäck Pernilla
2019-12-16 15:30 - 17:30 A406 Utvecklingsarbete för barnmorskor, presentation Vi har 5 arbeten som skall presenteras vilket betyder att vi borde börja redan 15.30 hoppas detta är möjligt för er? Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning