Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen bidrar till att utveckla studentens kompetens inom den kliniska mentalvården beträffande patienter som lider av olika former av kris, beroende,missbruks -och grundläggande mentala problem.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna identifiera patienter i olika former av kriser. Studenten kan bemöta och vårda patienter i kris. Studenten har kunskaper om vården av olika typer av missbruksproblem. Studenten kan även igenkänna och bemöta mentala aspekter inom vården.

Innehåll

-olika former av kriser
-krisvård
-krisservice
-olika former av missbruk
-grundkunskap i mentalvård

Förkunskaper

första läsårets studier.

Litteratur

Cullberg, J. 2006. Kris och utveckling
Cullberg, J. 2005. Dynamisk psykiatri. (valda delar)
Dyregrov, A. 1992. Katastrofpsykologi.
Lindström,U. 1994. Psykiatrisk vårdlära (valda delar)
Havio, Ml., Inkinen, M. & Partanen A. 2008. Päihdehoitotyö
Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 1996. Vård -ett uttryck för omsorg (valda delar)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Basgruppsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-04-29 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning