Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge
grundkunskaper
i vården relaterad till kvinnans hälsa/ohälsa
under olika livsskeden.
Samt grundläggande kunskap i att stödja och
befrämja barnfamiljers välbefinnande.
Insikt i familje- och kvinnocentrerat arbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande
ha grundläggande kunskaper inom barnsjukvård,
gynekologiskvård och mödravård.
Detta omfattar:
- Barnets och den ungas tillväxt och utveckling
- De vanligaste sjukdomarna under barndomen och
ungdomen
- Familjevårds arbetet samt hur det
förverkligas.
- ha insikt i den normal graviditetens
förlopp och uppföljning samt känna till den
regelbundna förlossningens förlopp.
- Känna till det centrala innehållet i den
gynekologiska vården.
- Känna till grundprinciperna för sexual- och
reproduktivhälsa.

Innehåll

Barnsjukvård; 2sp

-Barnet som patient, särdrag principer i vården
relaterat till mognadsnivån, läkemedel i
barnsjukvård

- smärta och rädsla

- vården vid sjukdomar som angriper:
andning, cirkulation, matsmältning, neurologi,

-Grundläggande- och kirurgiskvård av barn.

Vården av kvinnan (Sexual- och reproduktiv
hälsa); 2sp

-Kvinnan som patient, de vanligaste
gynekologiska sjukdomar och betydelsen av dessa
för kvinnan och
familjen.
-Sexualhälsans grunder.
-kännedom om olika preventivmedel.
-Normal graviditet, förlossning och barnsängs
tiden.

1sp valbart:
1 sp: Fördjupad vård av barn och unga (separat
lärandemål ges vid introduktionen till kursen)
1 sp: Gynekologi och endokrinologi
(läkarföreläsningar)obligatorisk för
barnmorskestuderande.

Förkunskaper

Avklarade prestationer från följande kurser:
Anatomi och fysiologi
Kliniska vård 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

Barnsjukvårdens grunder och pediatri(2005-2006)
Mödra- och gynekologisk vård 1 (2005-2006)

Mer information

Av 5sp är 1sp valbart:
1 sp: Fördjupad vård av barn och unga (separat
lärandemål ges vid
introduktionen till kursen)
Praktiska övningar.

1 sp: Gynekologi och endokrinologi
(läkarföreläsningar och
tentamen)obligatorisk för barnmorskestuderande.
Praktiska övningar.

Litteratur

Lapsen ja nuoren hoitotyö, 2015, Storvik-
Sydänmaa S, Talvensaari H, Kaisvuo T, Uotila N.

Lastentaudit, 2016, Rajantie J, Heikiheimo M,
Renko M. (toim) 6. upplagan
ELLER
Barnmedicin 2012, Lindberg T, Lagercrantz H

Borgfelt/Åberg/Anderberg/Andersson 2010
OBSTEETRIK
OCH GYNEKOLOGI: Studentlitteratur, ISBN 978-91-
44-
05514-5

Ihme Anu, Satu Rainto 2014: Naisen
terveys.Edita:
Helsinki ISBN 978-951-37-6487-6 eller 2008 ISBN
978-951-37-5015-2
Helsinki : Tammi, 2004
SKHOLE enligt separata instruktioner

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Självstudier - 51 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

aktivt deltagande
godkända inlämnings uppgifter
obligatorisk närvaro i seminarier samt
praktiska
övningar.
godkänd tentamen(vården av kvinnan -60%
godkänt,
vården
av barnet-60% godkänt)

Fördjupning i vården av
barn
och
unga eller Gynekologi
(-50%
godkänd tentamen)

Lärare

 • Ekman Petra
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Stockmann-Broo Christine
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (67 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

bokning pågår P1-P2/2013

Omtentamensdatum

 • 2020-01-17
 • 2020-03-20

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-03-23

Examinationsformer

 • 2017-11-02 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-23 08:00 - 11:00 F249 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Intro+Teori - kvinnor Annika Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-09-24 12:00 - 15:00 F249 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Teori - barn, friska barnets utveckling Ekman Petra
2019-09-30 08:30 - 11:30 F143 Clinical Care V: Care of Women and Children Gynecology N.Sarvilinna Sarvilinna Nanna
2019-10-03 08:30 - 11:30 F249 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Teori - kvinnor, Modul 1 Silfver Jessica
2019-10-03 12:30 - 15:30 F143 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Teori - barn Ekman Petra
2019-10-08 09:00 - 12:00 F249 Clinical Care V: Care of Women and Children Gynecology 2 N.Sarvilinna Sarvilinna Nanna
2019-10-09 09:00 - 12:00 F249 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Teori - barn Niemi Annika
Stockmann-Broo Christine
2019-10-10 08:30 - 11:30 F143 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Teori - kvinnor modul 4, Jessica Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-10-10 12:30 - 15:30 F249 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Teori - barn Stockmann-Broo Christine
2019-10-11 09:00 - 12:00 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Teori - kvinnor, modul 3 preventivmedel, online Silfver Jessica
2019-10-15 08:30 - 11:30 F249 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Teori kvinnor, modul 2, Pernilla Silfver Jessica
2019-10-18 09:00 - 15:00 F143 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Seminarier Stjärnfamiljer, Petra och Pernilla Ekman Petra
Niemi Annika
Stenbäck Pernilla
2019-10-21 08:30 - 11:30 D4107-08 Clinical Care V: Care of Women and Children Gynecolgy 3- N.Sarvilinna Sarvilinna Nanna
2019-10-25 09:00 - 12:00 F249 Clinical Care V: Care of Women and Children Gynecology- extentional 1 N.Sarvilinna Sarvilinna Nanna
2019-10-25 13:00 - 16:00 D4106 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Barn fördjupning teori Stockmann-Broo Christine
2019-10-28 09:00 - 16:00 E482 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Skills Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-10-28 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Skills Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-10-28 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Skills Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-28 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Silfver Jessica
2019-10-28 09:00 - 16:00 E486 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Skills 9-16 Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2019-10-31 08:30 - 11:30 D4107-08 Clinical Care V: Care of Women and Children Gynecology-extentional N.Sarvilinna Sarvilinna Nanna
2019-11-01 13:00 - 16:00 E385 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Tentamen Niemi Annika
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-11-01 13:00 - 16:00 E383 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Tentamen Niemi Annika
Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning