Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten elementära kunskaper i det svenska språket och hur det kan användas i vardagen (= CEFR A.1.1)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna - klara av enkla vardagssituationer muntligt - bekanta sig med det svenska alfabetet - skriva mycket enkla meddelanden (t.ex. fylla i personalia i en blankett) - bilda enkla påståendesatser och frågor i presens både muntligt och skriftligt - förstå den viktigaste informationen i enkla texter som gäller vardagliga situationer (läsförståelse) - förstå ord och uttryck om sig själv och den närmaste omgivningen, när någon talar mycket långsamt och tydligt

Innehåll

Grundläggande strukturer i språket(presens, singularis etc.), uttal, fraser och ordförråd Texter och dialoger Kulturen och de nordiska länderna

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Mer information

Minst 70 % närvaro på lektionerna och inlämning av 1 uppgift på Itslearning.

Litteratur

Vi ses! Svenska för nybörjare. Keränen, Marit - Lindroos, Camilla - Peltola, Katja Nätkursen Learning Swedish, modul 1 Lärarens eget material.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 8 timmar
  • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Kursvitsord: skriftlig sluttentamen 40 %, genomgången nätkurs ( alla uppgifter bör vara godkända), aktivt deltagande i närundervisningen 20% Aktivt deltagande 40 %,

Lärare

  • Back-Seemer Susanna
  • Sandell Magdalena

Examinator

Back-Seemer Susanna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2019-10-21 - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 16:00 - 18:00 B522 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-09-04 16:00 - 18:00 B522 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-09-09 16:00 - 18:00 B522 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-09-09 16:45 - 18:00 B323 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-09-11 16:00 - 18:00 B522 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-09-23 16:00 - 18:00 B522 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-09-23 17:15 - 18:00 B323 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-09-30 16:00 - 18:00 B522 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-09-30 17:15 - 18:00 B323 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-10-07 16:00 - 18:00 B522 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-10-07 17:15 - 18:00 B323 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-10-14 16:00 - 18:00 B522 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-10-14 17:15 - 18:00 B323 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-10-21 15:00 - 16:00 B323 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna
2019-10-21 16:00 - 18:15 B518 Svenska för nybörjare 1 Back-Seemer Susanna

Kurs- och studieplansökning