Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att aktivera de muntliga och skriftliga kunskaperna, utvidga ordförrådet och föbättra förmågan att kommunicera muntligt samt att förbereda studenten för studier i ett tyskspråkigt land

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att diskutera

 • arbetsliv och arbetsplatser
 • fritid och sport
 • sjukdom och läkarbesök
 • datorterminologi
 • kulturskillnader,vardag och fest i tyskspråkiga
  länder
 • studier utomlands
 • skriva mindre meddelanden på tyska

Innehåll

Grammatikaliska strukturer (adjektivet, relativpronomen, passiv, konjunktiv), arbetsliv, fritidsaktiviteter, vistelse utomlands

Förkunskaper

Tyska 3 eller motsvarande kunskaper
A1.3 (Europeiska referensramen)

Mer information

obligatorisk närvaro

Litteratur

Kauppi, Simon: Fahrplan 2
ISBN 951-26-4870-9

Degen, M: Nicht alle waren Mörder

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 18 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Skriftlig sluttent 16.3.2014

Lärare

Silvennoinen Anne

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2014-03-06 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning