Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de
praktiska färdigheterna i finska språket i tal och
skrift samt förbättra studentens förmåga att
uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
etablerad i finska på nivå B2 i i europeiska
referensramen
för språkinlärning och känna till de mest
centrala
uttrycken som används i vårdarbete.

Innehåll

Terminologi inom vårdområdet
Rapporter
Kommunikation med patienten och kolleger

Förkunskaper

B1 i europeiska referensramen för språkinlärning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 41 timmar
 • Självstudier - 84 timmar
 • Written tests Oral tests - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Uppgifter 20 %
Examination 1 skriftligt tentamen 40 %
Examination 2 muntligt test 40 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-31

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-22

Examinationsformer

 • 2019-11-26 - Tentamina
 • 2019-11-12 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 09:15 - 12:00 B323 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-09-10 09:15 - 12:00 B323 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-09-19 09:15 - 11:30 F365 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-09-24 09:15 - 12:00 B323 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-10-01 09:15 - 12:00 B323 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-10-08 09:15 - 12:00 B323 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-10-15 09:15 - 12:00 B323 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-10-29 09:15 - 12:00 B323 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-11-05 09:15 - 12:00 B323 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-11-12 08:30 - 12:00 B517 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-11-18 13:15 - 15:45 B323 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-11-26 09:00 - 12:00 D4106 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja
2019-12-10 09:15 - 12:00 B323 Nursing Finnish level B1, Exam student NS19 Herva Marja

Kurs och studieplanssökning