Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i det finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Studenten förväntas kunna självständigt utarbeta dokument inom det egna yrkesområdet, t.ex. arbetsansökan, meritförteckning och andra arbetslivsdokument, meddelanden, rapporter och anvisningar. Studenten förväntas kunna klara av social växelverkan och behärska mötesteknik, presentation, handledning och patientkontakter.

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Hälsovårds terminologi och facktexter
Muntlig kommunikation
Muntliga föredrag och presentationer
Mötesteknik
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Rapporter
Språkriktighet och språkvård
Finsk kultur och litteratur

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (Europeiska referensramen för språk).

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 53 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 44 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Självstudier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 18 timmar
 • Varav schemalagda studier: 115 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20%
Muntliga uppgifter 20%
Skriftlig tentamen 30%
Muntlig test 30%

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2012-05-24 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning