Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet för kursen är att ge studeranden elementära
kunskaper i det svenska språket och i hur det
används i vardagliga situationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden kunna
- diskutera sina studier, sitt arbete och
boende på ett enkelt språk
- kommunicera muntligt i kafé-, butiks- och
restaurangsituationer
- fråga om och ge instruktioner om vägen
- räkna till 1000
- skriva enkla meddelanden
- berätta för någon om sig själv, sin familj
och sina hobbyer
- diskutera vädret, veckodagarna, månaderna och
årstiderna
- klara av enkla muntliga situationer i fråga
om hälsa och sjukdom
- bilda enkla påståenden och frågor i presens
och preteritum både muntligt och skriftligt
- förstå enkla texter och dialoger som
behandlar vardagen (läsförståelse)
- förstå ord och uttryck om sig själv och sin
omgivning, när samtalspartnern talar långsamt
- CEFR A1.2.

Innehåll

Grundstrukturerna i språket, uttal och ordförråd.
Texter and dialoger
Kulturen och de nordiska länderna

Förkunskaper

Swedish for Beginners 1, eller CEFR A1.1

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Studeranden bör vara närvarande på lektionerna.

Litteratur

Vi använder boken: Vi ses! Svenska för nybörjare. By: Keränen, Lindroos & Peltola 2018, Otava.
Tillgänglig t.ex. här: https://www.adlibris.com/fi/sv/bok/vi-ses-9789511310600 Extern länk
Ha boken med dig redan på första lektionen!

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Skriftligt prov
Examination 2 Muntligt prov
Inlämningsuppgifter
Egen aktivitet
Obligatorisk närvaro

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: muntligt prov 25 %
skriftligt prov 50 %
inlämningsuppgiter och
aktivitet 25 %

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-30

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • 2019-12-16 - Tentamina
 • 2019-12-13 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 09:15 - 11:30 B326 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-10-30 12:30 - 15:00 B522 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-11-04 09:15 - 11:30 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-11-06 12:30 - 15:00 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-11-11 09:15 - 11:30 B326 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-11-13 12:30 - 15:00 B328 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-11-18 09:15 - 11:30 B326 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-11-20 12:30 - 15:00 B522 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-11-25 09:15 - 11:30 B326 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-11-27 12:30 - 15:00 B328 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-12-02 09:15 - 11:30 B326 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-12-04 12:30 - 15:00 B522 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-12-11 12:30 - 15:00 B522 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-12-13 17:30 - 19:00 Swedish for Beginners II, Group B Sandell Magdalena
2019-12-16 09:15 - 11:15 B518 Svenska för nybörjare 2 Sandell Magdalena
2019-12-16 12:30 - 14:00 B326 Swedish for Beginners II, Group B Swedish 2, Spoken test Sandell Magdalena
2020-01-16 09:15 - 12:00 B325 Re-exam Swedish Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning