Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Förkunskaper

Business English Communications

Litteratur

* COURSEBOOKS for Academic Writing available in Arcada's library:
1. Study Writing - a course in writing skills for academic purposes. Hamp-Lyons & Heasley (Cambridge 2006 ISBN 0-521-53496-8)
2. Academic Writing for Graduate Students - Essential Tasks and Skills. A Course for Nonnative Speakers of English. John M. Swales & Christine B. Feak (The University of Michigan Press)
3. Thesis Writing Guide. Published by Arcada Polytechnic available from Arcada's Library web page/Toolbox.

Other literature:
The Good Grammar Guide. Richard Palmer (Routledge Study Guides - Routledge)
The Craft of Scientific Writing. Michael Alley (Springer)
Schaum's Guide to Writing great Research Papers. Laurie Rozakis (McGraw-Hill)
Effective Business Communications. Murphy, Hidebrandt & Thomas (McGraw-Hill)
Guide to Managerial Communication - Effective Business Writing and Speaking. Mary Munter (Prentice Hall)
Oxford Guide to Writing & Speaking - The Key to Effective Communication. John Seely (Oxford University Press)
Collins Cobuild English Dictionary. (HarperCollins)
A Practical English Grammar. homson & Martinet (Oxford University Press)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
  • Basgruppsarbete - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
  • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-30

Kursens tidtabell

see ARBS

Examinationsformer

2014-03-16 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning