Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förmåga att producerar tillverkningsformer för komposita produkter

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
Planerar och realiserar ensidiga och dubbelsida lamineraingsform

Innehåll

Planering och realisation av 4 olika kompositformar
1. 2 delad vakuumform
2. Pressform
3. RTM form
4. Expanderande kärnform

Förkunskaper

composite technology laboration

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Litteratur

undervisningsanteckningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Prototype manufacturing - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
4 projekt

Lärare

  • Herrman Rene
  • Nyroth Erland

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning