Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to give the student the ability to understand how polymer materials react when they are exposed, processed and used in different environments.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to: -understand how molecules in a polymer are formed by polymerization -understand the properties of the chain molecule in terms of structure, length, form, mobility, and interactions with neighboring chain molecules -Explain polymer properties such as cohesion, adhesion, solubility and compatibility according to functional groups and secondary bonds

Innehåll

Lectures, exercises and laboratory exercises on nomenclature, structure, molecular weight, step- growth polymers, chain-growth polymers, cross- linking, solutions and degradation

Förkunskaper

Laboratory safety for engineers or Introduction to University Studies (2017-18 or earlier)

Litteratur

Course material in itsLearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Both exam and reports approved.

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • 2018-02-27 - Tentamina
 • 2018-03-18 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-31 13:00 - 14:00 Polymer Chemistry Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-04-07 13:00 - 14:00 Polymer Chemistry Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-04-14 13:00 - 15:00 Polymer Chemistry Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-04-21 13:00 - 15:00 Polymer Chemistry Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-04-28 13:00 - 15:00 Polymer Chemistry Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-05-05 13:00 - 15:00 Polymer Chemistry Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-05-12 13:00 - 15:00 Polymer Chemistry Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-05-19 13:00 - 15:00 Polymer Chemistry Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-05-26 13:00 - 15:00 Polymer Chemistry Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart
2020-06-02 13:00 - 15:00 Polymer Chemistry Consultation online at https://arcada.zoom.us/my/makkonst Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning