Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens syfte är att undervisa de grundläggande principerna och metoderna för experimentell organisk kemi för att studenten ska kunna lära sig några färdigheter i hur man arbetar i ett kemilaboratorium.

Läranderesultat

Vid slutet av kursen förväntas studenten för att kunna utföra grundläggande organiskt kemi laboratoriearbete på ett effektivt och säkert sätt.

Innehåll

Laboratoriesäkerhet, kemi laboratorium utrustning och metoder, syntesreaktioner, kvalitativ analys och funktionella gruppinterconvertions

Förkunskaper

Laboratoriesäkerhet för ingenjörer eller Introduktion till högskolestudier (2017-18 eller tidigare) Project of study in Organic chemistry 1 (2018- 19) or Organic chemistry study project (2017- 18)

Litteratur

This course has been postponed until period 4

Studieaktiviteter

  • Praktiska övningar - 40 timmar
  • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Laboratorierapporter

Lärare

  • Andersson Mirja
  • Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

This course has been postponed until period 4

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning