Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Bekantskap med organiska kemiska funktionella grupper som är relevanta för inlärning av polymerkemi

Läranderesultat

Förstå nomenklaturen, strukturer, egenskaper och reaktioner hos organiska kemiska funktionella grupper

Innehåll

Kovalent bindning, syror och baser, alkaner och cykloalkaner, alkener och alkyner, kiralitet, haloalkaner, alkoholer, etrar och tioler, bensen och dess derivat, aminer, aldehyder och ketoner, karboxylsyror och deras derivat

Förkunskaper

Ingen

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 15 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
  • Basgruppsarbete - 12 timmar
  • Självstudier - 104 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För att slutföra kursen ska studenten delta i föreläsningarna och skicka online-tentamen i slutet av kursen.

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning