Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära känna till relevanta professionell nätverk och förstå betydelsen av nätverk för utvecklingen inom ingenjörkärriären.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att identifiera möjligheter till professionell nätverkandet och kärriärutvecklingen.

Innehåll

Självständiga uppgifter i Itslearning.
Studiebesök och lektioner.
Smågrupparbete.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursen innehåller studiebesök utanför Arcada och flera gästföreläsare.

Litteratur

Informerad i Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 5 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Aktiv deltagande till schemanlagda studieaktiviteter samt grupparbete.
Uppgiftsvar inlämnade i tid in till Itslearning

Lärare

Andersson Mirja

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (78 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-12 15:00 - 15:45 D4109 Professional Networking / Course info Andersson Mirja
2019-10-03 08:00 - 16:00 Professional Networking / Excursion Day Andersson Mirja
2020-03-11 09:00 - 16:00 Professional Networking / Excursion Day Andersson Mirja
2020-03-12 09:00 - 16:00 Professional Networking / Excursion Day Andersson Mirja

Kurs och studieplanssökning