Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens syfte är att studenten lär sig grundläggande värmeöverföringsteori, för att analysera värmeöverföring och lösa problem med värmeöverföring.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att -känna till olika former av värmeöverföring: ledning, konvektion och strålning -utföra värmetekniska kalkyler på värmeväxlare -kunna använda värmväxlare i praktiken -formulera teoretiska modeller av praktiska värmeöverföringsproblem

Innehåll

Introduktion till de tre lägena av värme överföra Förhållande till värmeöverföring till första lag av termodynamik (energibesparande) Användning av FEM i värmeöverföringsanalys (ComSol) Endimensionell ledning i kartesian och cylindriska koordinater Värmebeständighet i planväggar och koncentriska rör Grundläggande vid övergående ledning (en- dimensionera) Konvektions- och termisk gränsskikt Introduktion till strålning

Förkunskaper

Linjär algebra, Differentialkalkyl,integralkalkyl, Termodynamik,strömningslära

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Litteratur

Fundamentals of Heat and mass transfer 6th edition- Incropera/Dewitt/Bergman/Lavine

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 45 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Slutprov lämna in alla kursuppgifter

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM3, heat transfer course code - DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-01-10 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-01-16 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-01-17 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-01-23 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-01-24 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-01-30 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-01-31 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-02-06 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-02-07 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-02-13 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-02-14 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-02-20 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-02-21 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-02-27 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-02-28 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-03-05 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-03-06 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-03-12 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-03-13 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning