Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 16 timmar
 • Simulering - 8 timmar
 • Praktik - 228 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Eronen Lotta
 • Mannevaara Pauleen
 • Sjölund Terese
 • Åkermarck Erica
 • Kielo Emilia

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-15

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-16 09:00 - 17:00 B327 Clinical practice: Learning and Tutoring Simulation, Mandatory Mannevaara Pauleen
Åkermarck Erica
2019-09-30 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-01 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-02 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-02 13:15 - 14:00 B326 Clinical practice: Learning and Tutoring Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
2019-10-03 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-04 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-07 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-08 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-09 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-10 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-11 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-14 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-15 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-16 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-17 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-18 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-21 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-22 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-23 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-24 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-25 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-28 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-29 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-30 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-10-31 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-11-01 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-11-04 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-11-05 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-11-06 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-11-07 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring
2019-11-08 08:00 - 16:00 Clinical practice: Learning and Tutoring

Kurs och studieplanssökning