Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa
förståelse för
människokroppens byggnad och funktioner och
förstå de
bakomliggande kemiska grunderna för
människokroppens
funktioner

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten :

-kunna beskriva människokroppens byggnad och
namnge
organen på engelska och med vetenskapliga namn

-förstå och kunna beskriva de olika
organsystemens;
rörelseapparatens, cirkulationssystemets,
andningsorganens,
matspjälkningssystemets, urinorganens,
fortplantningaorganens,
de endokrina organens, nervsystemets och
sinnesorganens
funktioner.

-vara medveten om mekanismerna för uppkomst av
sjukdom

 • kunna analysera patienters normala
  kroppsfunktioner och
  identifiera sjukdomstillstånd.

Innehåll

Anatomi och fysiologi:
Den friska människokroppens byggnad och funktion.
Föreläsnigar och obligatoriska anatomiverkstäder /
hemuppgifter

Förkunskaper

Behövs ej

Litteratur

Berne & Levy; Principles of physiology,
[editors]
Matthew N. Levy,
Bruce
A. Stanton, Bruce M. Koepplen
Essentials of Human Anatomy & Physiology,
global
edition. Elaine
M. Marieb. Pearson

Eller motsvarande bok

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Självstudier - 115 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Skriftlig tentamen och individuella
presentationer under kursens
gång. Studeranden bör närvara vid minst 80% av
närundervisningen.

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2019-12-05 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning