Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet för kursen är att ge studenten praktiska
färdigheter i grundvården.

Läranderesultat

Efter praktiken förväntas tudenten kunna koppla
samman teorikurserna (anatomi och fysiologi,
farmakologi, mikrobiologi, patologi, klinisk
vård
och vårdvetenskap).

Börja förstå kommunikationens betydelse under
vårdprocessen.

Följa instruktioner och utföra uppgifter givna
av
handledaren.

Bli bekant med sjukskötarens dagliga uppgifter.

Förstå aseptikens betydelse och arbeta
aseptiskt.

Kan förbättra patientens välmående genom att
skapa en vårdrelation med patienten

Kan ge grundvård till patienten

Delta i palliativ vård

Bemöta patienten med respekt och se denne som
en
enskild individ

Studenten är medveten om den egna
kompetensnivån
och ber om handledning när det behövs.

Börjar tillämpa vårdvärderingar, idéer and etik
i
det egna arbetet

Innehåll

Målet för kursen är att ge studenten praktiska
färdigheter i grundvården.

Förkunskaper

För att kunna delta i kursern behöver studenten
klarat av kursen: Klinisk vård 1 och
Patientsäkerhet och läkemedelsbehandling

Kursen ersätter följande kurser

 • Clinical Practice: Clinical Nursing I (NS-1.009
  (0))
 • Clinical Care Practical Training (NS-1.009 (0))

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Självstudier - 6 timmar
 • Praktik - 127 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten blir
godkänd på yrkespraktiken och skriftliga arbetet
godkänd.

Lärare

 • Gray Pamela
 • Mannevaara Pauleen

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-01 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-13 09:15 - 12:00 D4110 Clinical Practice: Internal Medicine and Surgical Care If you wish to do the practical training next year please come. We will go through the basic things you need to know and all the requirements for each practical training. Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2019-12-09 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-10 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-11 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-12 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-13 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-16 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-17 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-18 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-19 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-20 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-24 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-25 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-26 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-27 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-30 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2019-12-31 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2020-01-01 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2020-01-02 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2020-01-03 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care
2020-05-29 08:00 - 16:00 Clinical Practice: Basic Care

Kurs och studieplanssökning