Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

After completing the course the student is
expected to be able to

 1. Understand, describe and use basic concepts
  found within the
  scientific framework of health and health
  promotion (eg, health,
  illness, salutogenesis, pathogenesis, health
  determinants, health
  assets, disease panorama, curative, preventive
  and promotive care,
  quality of life)
 2. Understand and identify health determinants
  across the human
  life cycle
 3. Understand and identify health promotion
  actions for different
  age groups
 4. Give examples of methods and actions promoting
  health
 5. Explain health as a process in a context of
  increasing individual
  wellbeing and involvement
 6. Describe the population's health in relation
  to gender and socio-
  economic status.

The student is expected to assess and act
appropriately in accidents,
have the knowledge to act correctly in cases of
illness, have
knowledge of cardiopulmonary resuscitation and
the use of a
defibrillator.

Läranderesultat

The student develops an understanding of the
concepts Health and
Health Promotion within a scientific framework.
The student identifies both resources and
challenges for health
promotion in individuals when working as a nurse.
The student has an understanding of health as a
resource and the
importance of health promotion on both individual
and societal
level.
The student acquires skills in first aid.

Innehåll

Health and caring medical care, planning and
organisation
Public Health, content and methods
Health care for different ages
Health promotion
First Aid

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 23 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer,
rapporter och produktioner, uppsatser, samt
närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (3 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning