Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande
insikter i
programmeringsspråket Objective-C och
objektorienterad
programmering.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
kunna göra enkla kommandotolkbaserade program,
implementera objektorienterade begrepp i program
skrivna i
Objective-C samt vara på det klara med hur man med
hjälp av
Xcode kan skapa grundläggande GUI.

Innehåll

 • introduktion till Xcode
 • Identifierare och nyckelord
 • Objekt och variabeldeklarationer
 • Uttryck och operationer
 • Satser
 • Funktioner
 • C-standardbibliotek
 • Klasser och meddelanden

Förkunskaper

Introduktion i programmering.

Mer information

obligatorisk närvaro

Litteratur

"The C programming Language" av Brian W. Kernighan
och Dennis
M. Ritchie
"The Objective-C Programming Language" av Apple Inc.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 23 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • obligatoriska övningsuppgifter

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 – övningsuppgifter
Examination 2 – tentamina
Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
övningsuppgifter/tentamina – 60/40

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-11-04

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning