Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Medieteknik 2001 - 2004 - Ljudstudioteknik

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

6 sp

Läranderesultat

En avancerad kurs som presenterar funktionen för den
viktigaste apparaturen inom audiotekniken.

Innehåll

Aktiva och passiva filter, förstärkare, högtalarteknik, signalteori.

Förkunskaper

Analog och digitalelektronik, audiomätteknik.

Litteratur

Hänvisningar ges i början av kursen.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • - 110 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 160 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 110 timmar
  • Varav schemalagda studier: 50 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Lindqvist Claus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2007-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning