Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2019-2020/315">Informations- och medieteknik 2011 (medieteknik) - Elektrotekniska baskunskaper och elektronik</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Den studerande skall känna till grunderna i analog
elektronik

Läranderesultat

Studeranden skall känna till de vanligaste analoga
komponenternas
funktion. Han skall kunna analysera och
planera enkla linjära och olinjära kopplingar där
dessa
komponenter används. Med hjälp av övningar och
laborationer
skall studeranden lära sig se skillnader och
likheter
mellan teoretiska modeller och verkliga kretsar.

Innehåll

Passiva och aktiva komponenter
Grundkopplingar med transistorer
Förstärkarteori
Operationsförstärkaren &
operationsförstärkarkopplingar
Simulering av elektroniska kretsar (Microcap)

Förkunskaper

Elektroteknik, Audiomätteknik

Litteratur

Datablad, utdelad material

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 58 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
  • Praktiska övningar - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-10-30

Examinationsformer

2012-10-23 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning