Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge den studerande grundläggnade baskunskaper i
digital elektronik

Läranderesultat

Studeranden skall kunna planera och analysera
enkla
digitalsystem, vilket betyder att han bekantar sig
med
digitalteknikens grundlagar, lär sig räkna i olika
talsystem

Han bekantar sig med de kombinatoriska kretsarna
och de vanligaste sekvenskretsarna och lär sig
beskriva logiska funktioner och planera enkla
logiska kopplingar. Han lär
sig hur
analoga system ansluts till digitala.

Innehåll

Talsystem, logisk algebra, binär
aritmetik,
logiska element
Kombinatoriska kretsar
AD och DA konvertering

Förkunskaper

Elektroteknik

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Delas ut

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 45 timmar
  • Praktiska övningar - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Tent

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-03-31

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

2014-12-16 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning