Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducerar till komposita material, deras mekaniska egenskaper, modelleringsmetoden och tillverkningprocessen. Kursen uppbygga en grund i tekniska textiler som armering i komposita materialet. Sandwichkonstruktion som koncept för lättviktskonstruktioner beskrivs för böjningslaster

Läranderesultat

egenskaper av blandningar
klassisk lamina teori
Plåtteori och ABD matrisen
Tekniska textiler
Tryckbelastade lamina
Testning av lamina egenskaper
Tillverkning och modellering av reala lamina med vakuum och pressning
Sandwich teori

Innehåll

- föreläsningsanteckningar och övningar
- numeriska beräkningar med computer
- lamineringsövningar
- materialtestning

Förkunskaper

Matematik, Hållfastighetslära, förmågan att använder testometrisk testmaskinen,

Laboratoriesäkerhet för ingenjörer eller Introduktion till högskolestudier (2017-18 eller tidigare)

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

This course is officially scheduled for 4th year students but may also be taken by 3rd year students.

do not participate if you have not passed Strength of Materials

Litteratur

Allt material delas ut på lektionerna,

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 58 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

2 teoretiska examen (30+30)%
2 laminationsövningar (0+0)%
2 materialtest med raporter (20+20)%

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 09:15 - 12:00 D399 Structural Composites Herrman Rene
2019-09-05 13:15 - 16:00 E387 Structural Composites Herrman Rene
2019-09-11 09:15 - 12:00 E387 Structural Composites Herrman Rene
2019-09-12 13:15 - 16:00 E387 Structural Composites Herrman Rene
2019-09-18 09:15 - 12:00 D399 Structural Composites Herrman Rene
2019-09-19 13:15 - 16:00 E387 Structural Composites Herrman Rene
2019-09-25 09:15 - 12:00 D398 Structural Composites Herrman Rene
2019-09-26 13:15 - 16:00 E387 Structural Composites Herrman Rene
2019-10-02 09:15 - 12:00 E387 Structural Composites Herrman Rene
2019-10-03 13:15 - 16:00 E387 Structural Composites Herrman Rene
2019-10-09 09:15 - 12:00 E387 Structural Composites Herrman Rene
2019-10-10 13:15 - 16:00 D399 Structural Composites Exam Theory Herrman Rene
2019-10-23 09:15 - 12:00 B225.1 Structural Composites Herrman Rene
2019-10-24 13:15 - 16:00 B225.1 Structural Composites Herrman Rene
2019-10-29 09:15 - 12:00 B225.1 Structural Composites Herrman Rene
2019-10-30 09:15 - 12:00 B225.1 Structural Composites Herrman Rene
2019-11-05 09:15 - 12:00 B225.1 Structural Composites Herrman Rene
2019-11-06 09:15 - 12:00 B225.1 Structural Composites Herrman Rene
2019-11-12 09:15 - 12:00 B225.1 Structural Composites Herrman Rene
2019-11-13 09:15 - 12:00 B225.1 Structural Composites Herrman Rene
2019-11-19 09:15 - 12:00 D399 Structural Composites Herrman Rene
2019-11-20 09:15 - 12:00 D399 Structural Composites Herrman Rene
2019-11-26 09:15 - 12:00 E385 Structural Composites Herrman Rene
2019-12-03 09:15 - 12:00 B225.1 Structural Composites Herrman Rene
2019-12-04 09:15 - 12:00 D399 Structural Composites Herrman Rene
2019-12-10 09:15 - 12:00 D399 Structural Composites Herrman Rene
2019-12-11 09:15 - 12:00 F367 Structural Composites Herrman Rene
2019-12-17 09:15 - 12:00 B225.1 Structural Composites Herrman Rene
2019-12-18 09:15 - 12:00 D399 Structural Composites Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning