Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förstå sambandet i planering av en plastprodukt, formplaneringen samt produktions metoder i formsprutning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå skillnaden på de olika komponenterna och deras funktion i en två och tre formrums form.

 • att förstå skillnaden i planering samt för- och nackdelar i ett kall- och varmkanals system.
 • att definiera formplanerings grunderna.
 • att kunna planera ett formverktyg för et enkel plastprodukt.
 • att kunna använda formflödesanalysprogramet i plast- och formplaneringen

Innehåll

 • formsprutningsprocessen och uppbygnadsprinsiper
 • standardkomponenter i 2 och 3 formrumsverktyg
 • varmgötssystem, kallkanaler,
 • formplanerings riktlinjer ( ingötssystem, kanaler, intag, gods-
  tjocklek, släppningar, temperering, ventilering, formrum, kärnor, utstötningssystem
 • plast och formers material
 • användning av formfyllningsanalys-
 • planering av ett enkelt formverktyg

Förkunskaper

Solid Edge, kursen 3-D CAD

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 13 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 93 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Nyroth Erland

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning