Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att hjälpa studenten planera, utföra och skriva ner sitt examensarbete

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att göra ett bra examensarbete

Innehåll

Ämnen för och ansökan om examensarbete. Intern eller extern klient. Forskningsmetoder. Dokumentering under arbetets gång. Att skriva ett bra examensarbete. Presentation, mognadsprov.

Förkunskaper

80 studiepoäng avklarade.

Kursen ersätter följande kurser

Examensarbetsseminarium. Teknisk rapportering.

Mer information

Till kursen hör också AS-4-002 Forskningsmetodik, 2 sp.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och Internet-material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 90 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 60 timmar
 • Varav schemalagda studier: 30 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Två godkända presentationer

Lärare

 • Grahn Kaj
 • Holmberg Mariann

Examinator

Skön Kim

Kursens hemsida

BLS

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-04-15

Kursens tidtabell

The course will run flexibly in periods 2 and 3.

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2008-11-07 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning