Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2019-2020/52">Maskin- och produktionsteknik 2005 - Polymerteknik</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få insikt i tillbudsstående metoder för slutbeabetning och kunskap att välja den bäst lämpade metoden, samt att förstå behovet av modifiering av de polymera ytorna.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att välja den bästa tillbudsstående metoder för slutbeabetning och förstå behovet av de polymera ytmaterialens modifiering.

Innehåll

-Formning efter formverktyget
-Limning, svetsning
-Icke vidhäftande behandling
-Ytbehandling och dekorering

Förkunskaper

Polymerkemi
polymerbearbetning 1

Litteratur

A.Brent Strong:Plastics Materials and Processing
Chi-Ming Chan:Polymer Surface Modification and Characterization
Alphonsus V.Pocius: Adhesion and Adhesives Technology

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 50 timmar
 • Varav schemalagda studier: 90 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Holmberg Mariann

Examinator

Holmberg Mariann

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning