Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 100 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Mariann Holmberg

Examinator

Holmberg Mariann

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2008-04-10 - Tentamina
 • 2008-04-11 - Demonstrationer och presentationer
 • 2008-04-11 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning