Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - Konstruktionsteknik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Läranderesultat

Kursen mål är att ge kännedom om finita element metodens grunder och dess tillämpning för analys av problem inom hållfasthetsläran.

Innehåll

Kursen ger förståelse för grundläggande principer och metoder i finita element analyser.
Beskrivning av olika tekniker för generering av finita element modeller samt tolkning av beräkningsresultat.

Förkunskaper

Hållfasthetslära, Maskinelement

Litteratur

Föreläsningsanteckningar, MatLab, FEMLab

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Inlämningsuppgifter
  • Övningar
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Nylund Christer

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning