Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - 2006 - Konstruktionsteknik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Läranderesultat

Studerande skall förstå statikens och dynamikens principer och ha en grundfärdighet att lösa olika statiska och dynamiska problem.

Innehåll

 • sammansättning av krafter i planet på analytisk och grafisk väg
 • sammansättning av krafter i rymden
 • lösning av jämviktsproblem
 • lösning av fackverk med olika metoder
 • lösning av problem med beaktande av friktionen
 • bestämning av olika kroppars tyngdpunkter
 • kinematik
 • kinetik
 • rotationsrörelse
 • tröghetsmoment
 • energiberäkningar

Förkunskaper

Fysik 1 och elementär matematik

Litteratur

Föreläsningsanteckningar, kurskompendie

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 64 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 35 timmar
 • Självstudier - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 164 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 65 timmar
 • Varav schemalagda studier: 99 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Lundell Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2007-03-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning