Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2019-2020/458">Mediekultur 2014 - Diverse breddstudier</a>

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Innehåll

Kursen ger en inblick i visuell journalistik och hur grafiska gränssnitt används inom media och hur det påverkas av utvecklingen. Kursen tar fasta på hur också stora mediebolag (YLE) bearbetar dessa för sina egna syften och målsättningar. Kursen ger inblick i tidigare utnyttjade grafiska modeller samt utmanar studerandena att genom forskning och projektifiering komma fram med modeller och lösningar på nuvarande samt kommande problem.

Kursen består av tre delar:

A) Forska i tidigare använda modeller för webb/mobilanpassad grafik genom intervjuer och diskussioner med YLE anställda samt genom att se på exempel utanför YLE. Bedöma fördelar och nackdelar för dessa samt på basen av bedömningen rapportera till kursansvariga genom en muntlig presentation med tillhörande skriftligt material och exempel.
B) Göra tillsammans med kursansvariga samt handledare på YLE en bedömning över möjligheterna att inom ett YLE-projekt skapa en modell(er) för ifråga varande projekt. Planering av projekt tillsammans med YLE personal.
C) Utförande av projektet. Rapportering till kursansvariga inom såväl Arcada som Svenska YLE genom en presentation av slutresultatet samt en skriftlig rapport i essäform. Rapporten bör till sin omfattning vara i proportion till projektets omfattning. Den bör beskriva projektets målsättningar och genomförande samt evaluera slutresultatet.

Förkunskaper

Avklarade första samt andra årets online media studier på Arcada.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning