Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten får möjlighet att
praktisera process- och inriktningsspecifikt kunnande i en multimedial redaktionsmiljö samt ge grundläggande kunskap i hur man arbetar med flerkamera i en tv-studio.

Läranderesultat

Efter slutförd kurs har studenten visat prov på
förmåga att medverka i produktionsteam, följa produktionsmässiga ramar och kunna producera innehåll i en given utgivningskontext med en
förutbestämd publikkontext.

Innehåll

Kursens upplägg innehåller olika typer av uppdrag och planering och produktion av längre produktioner delvis sker parallellt med snabb produktion i nyhetsmiljö och introduktion i flerkamera. Kursen avslutas med en reflekterande och summerande del.

Närmare beskrivning av upplägget ges senast vid kursstart.

Förkunskaper

För deltagande i kursen måste studenten fylla
följande behörighetskrav:

 1. Studenten har avlagt kursen MK-2-165 (0) -
  Reportage och inslag eller har framvisat dokumentation på annan motsvarande utbildning som visar att studenten inser teamarbetets betydelse och inom givna produktionsmässiga ramar är förmögen att producera audiovisuellt material.

Mer information

Angående närvaro i kursen:

 • Obligatorisk närvaro (80%, frånvaro med anmälan på förhand)
 • Observera att närvaro är en förutsättning för fungerande gruppdynamik i kursen.
 • Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val för kursverksamheten och kan föranleda kompenserande uppgifter.
 • Feedbacktillfällen och presentationer kräver närvaro för rättvis ventilering av arbetsprestationerna.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart.
All kurslitteratur finns tillgänglig i
elektronisk form eller på Arcadas bibliotek.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Meddelas senast vid kursstart.

Lärare

 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Nordström Fred

Examinator

Engebretsen Nanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning